Solceller: Ett av de beste miljøtiltakene for din bedrift og ditt bygg

Er du en leder i en bedrift som har startet med miljøtiltak eller har du tenkt at nå er tiden inne til å gjøre mer – men er travel og lurer på om det er verdt strevet?

Eller rekrutterer du inn nye kandidater og vil vise at dere er fremtidsrettede?

Kanskje du er markedssjef og ønsker å vise kundene at dere er en bedrift som er opptatt av annet enn å selge mer og mer?

Er svaret ja på ett av disse spørsmålene så les videre.

Her får du lære mer om hvordan solenergi fra solcellepaneler kan hjelpe.

Det viktigste med alle tiltak for miljøet og for å øke bærekraften er naturligvis å verne om klima.

Alle som leser seg opp innenfor dette bærekraft ser at risikoen ved å ikke gjøre noe er alt for høy. Nå blir stadig flere tiltak ikke bare riktige for klima, men de er også lønnsomme.

Å velge blant alt som er mulig å gjøre er ikke lett, og da er det viktig å huske at det aller viktigste er å komme i gang, deretter kan man gjøre mer.

Miljøtiltak som virker finnes. Mange av dem er raske å gjennomføre, og solcellepaneler er gode miljøtiltak for både nye og eksisterende bygg.

For det første er det et godt miljøtiltak for nybygg å bruke miljøriktige byggematerialer og således å velge de rette løsninger. En viktig del av valgene for et nybygg er å minimere energibehovet og å sørge for at minst mulig energi må tilføres bygget. Kortreist energi er viktig å ta i bruk, før man tilfører energi fra andre steder. Solenergianlegg og varmepumper er eksempler på enkle og effektive tiltak for å utnytte kortreist energi.

For det andre er mindre energibruk et godt tiltak som kan benyttes for alle bygg og bedrifter. Bedre rutiner for temperaturregulering og belysning vil redusere energibruken, og når man kjøper nytt teknisk utstyr er det viktig å kjøpe det som krever minst mulig energi.

For det tredje vil man alltid ha behov for energi, uansett hvor mye energisparing man gjør. Nordmenn bruker mye energi og alt vi kan gjøre for å få laget mer ren energi er å regne som gode miljøtiltak. Derfor er altså også solenergi nå et godt miljøtiltak med lang levetid, også for norske bygg. Mange tror at vi ikke har sol nok i Norge til å få glede av solcellepanel. Det er en myte.

I Norge er det solinnstråling nok og fordi temperaturene er lavere enn lenger sør så yter solcellene godt og har lang levetid. 

Strøm fra solcellepanelene kan brukes til alt energiforbruk i bygget, i motsetning til for eksempel varme fra varmepumper som bare gir varmeenergi. Tilbakebetalingen av investeringer i solcellepanel er lengere enn for varmepumper, og lang levetid på solcellepanel gir en positiv økonomisk verdi og gir i tillegg ringvirkninger langt utover de økonomiske. 

Et godt bygget anlegg har en lang levetid og betaler seg tilbake år etter år. Solcellepaneler er også lett og raskt å montere uten å påvirke driften i bygget.

Alle bedrifter som engasjerer seg i miljøarbeidet og som monterer solcellepaneler på sine tak eller fasader får en «trippel bunnlinje» på investeringen: 

1) økonomisk,
2
) sosial
3) miljømessig.

Engasjement hos kunder og hos egne ansatte følger også med investeringen, og miljøeffektene kommer umiddelbart.

All ren energi som produseres i Norge påvirker klima positivt. Strømnettene i Norge er koplet til resten av Norden og Europa, og hver kilowattime i Norge gjør at mindre energi må produseres i forurensende kraftverk. Slik er alle som monterer solcellepaneler med på å bygge en mer bærekraftig framtid.

Tiden er inne for at ansvarlige ledere gjør miljøtiltak der de er. Både energisparing og ren energiproduksjon er tiltak som kan gjøres i Norge nå. Effekten er god for miljøet, for kulturen hos egne ansatte, og overfor kundene. I tillegg er det en positiv økonomisk effekt. Solcellepaneler er i dag en lavterskel klimainvestering.

Last ned gratis brosjyre om Solenergi FUSen