Visste du at 98% av den strømmen vi bruker i Norge kommer fra fornybare kilder? Norge er et land rikelig med ressurser og i dag produseres strøm hovedsakelig fra vannkraft og med en økende andel vindkraft.

 Fjell og foss-084290-edited

 

Norge produserer mer kraft enn det vi forbruker i et normalår. Resten blir eksportert via kraftledninger til Nederland, Sverige, Danmark. På denne måten bidrar Norge med å øke forbruket av fornybar kraft og redusere CO2 utslipp i våre naboland. Og i fremtiden skal Norge bidra med mer ren strøm - akkurat nå bygges det kraftledninger til Tyskland og England for fremtidig eksport av kraft. 

Så - hvorfor installere solceller på taket når strøm fra nettet også kommer fra en fornybar ressurs, et vann- eller vindkraftverk i nærheten? 

Er kortreist strøm fra solceller et klimatiltak også i Norge? Ja!

Ved å installere solceller på tak eller fasade produserer solcellene strøm der det er bruk for denne strømmen. Det er ikke behov for å frakte strømmen fra et vannkraftverk langt oppe i fjellet i strømledninger over fjell og hei og fjord til der du bor. En slik strømreise betyr også at en del strøm går tapt på veien.

Lokal fornybar produksjon bidrar til lokalt fornybar forbruk uten at noe av strømmen går tapt! Og ikke minst - solceller på tak og fasade bidrar til fornybar strøm uten inngrep i naturen! Et godt klimatiltak! 

Norges oppdemmende innsjøer har en unik egenskap – de fungerer som store batterier! Kraftverk tilknyttet et vannkraftmagasin kan produsere strøm ved behov, ikke bare når det regner. Strøm fra solceller på din fasade eller på ditt tak må brukes når solen skinner. På natten eller en snørik vinterdag så får du fornybar strøm fra vannkraftverket. 

Visste du at ditt tak eller fasade med solceller kan bidra til reduksjon av CO2 utslipp i Europa ved hjelp av Norges unike kraftsystem med eksportkabler og oppdemmende innsjøer?

Du produserer din egen strøm lokalt fra solceller og dermed kan tilsvarende strøm fra vannkraft og vindkraft kan eksporteres til Europa når det er overskudd i Norge og på denne måten redusere bruk av kull og gass.  

Ditt tak eller fasade kan bli en del av den globale klimaløsningen. 

Ja – kortreist strøm fra solceller er et godt klimatiltak!

Last ned gratis brosjyre om Solenergi FUSen