Riktig styring av energisystemet i næringsbygg kan gi smarte bygg som reduserer både strømregning og ressursbruk. I «Smart Nærstrøm» vil vi vise at det er mulig å redusere både strømforbruk og kostnader på strømmen, innenfor rammer som gir god komfort for menneskene og ikke forstyrrer den daglige driften av bygget. Smartere energistyring, energilagring og solcellepaneler gir miljøriktige, grønnere og billigere energi til norske næringsbygg.

Prosjektet "Smart Nærstrøm" er er et samarbeid mellom, Oslo Kommune / Omsorgsbygg, ASKO Bygg Vestby, eSmart Systems, Pixii, FUSen og Institutt For Energiteknikk (IFE), og støttes av EnergiX programmet i Norges forskningsråd. 

I prosjektet utvikler og piloterer vi algoritmer og praktiske løsninger for å styre energisystemet i bygg med lokal produksjon av fornybar energi. 

 

Smart Nærstrøm

Stadig flere næringsbygg og offentlige bygg i Norge produserer fornybar strøm lokalt, vanligvis ved hjelp av solceller. 

Solceller er en moden og velkjent teknologi, og over levetiden til solcellene blir prisen på strømmen fra lokale solcelleanlegg lavere enn prisen på strømmen fra nettet. I tillegg får næringsbyggene en grønn profil, positiv omtale og ofte fornøyde leietakere/beboere.

Det vanligste er å installere solcellepanelene på taket, men det blir etterhvert mer vanlig med solceller også i fasadeelementer. I tillegg øker bruken av batterier i takt med at prisen faller. Batteriet brukes til å kutte dyre effekttopper, og til å lagre strøm fra solcelleanlegget slik at bygget kan bruke den egenproduserte strømmen selv.

Les mer om solcellepaneler og solenergi for næringsbygg og offentlige bygg her

lurt å bruke kortreist "nærstrøm"

Det er viktig å bruke solstrømmen smart: Med det rammeverket vi har i Norge i dag er det nemlig langt mer lønnsomt å bruke strømmen fra solcelleanlegget selv enn å selge den.

Smarte bygg må vite hvor mye strøm de vil trenge, hvor mye strøm de kommer til å produsere og hva strømprisene vil være. De må vite hvilke laster som kan vente, og hvordan et batteri bør brukes for å redusere effekttoppene og maksimere forbruk av egenprodusert strøm.

I Smart Nærstrøm utvikler vi logikk, programvare og produkter for å styre strømforbruket i bygg med komplekse energisystemer på en måte som sparer både strøm og penger. Viktige momenter for å oppnå dette er å lage programmer som kan lage prognoser på hvor mye strøm bygget vil forbruke og produsere, og deretter vurdere dette opp mot informasjon om strømpriser, effekttopper, batteritilstand og fleksible laster i bygget. 

Et slikt energisystem blir raskt ganske komplekst! Vi må hente inn informasjon fra bygget, (temperaturer, tilstand til batteri, solcelleproduksjon, strømforbruk, aktive laster osv.) og informasjon om strømpriser og værmelding. Basert på dette lager vi prognoser for byggets forbruk og produksjon av strøm på både kort og lang sikt. Til slutt må denne informasjonen bearbeides for å finne den mest energieffektive og økonomiske driften den neste timen, og styringssignaler må sendes til komponentene i systemet.

Klimanøytrale bygg som bruker maskinlæring for å optimalisere energibruken

Det er flere teknologiske trender som gjør at dette er et godt tidspunkt for å realisere smarte, grønne bygg. Vi tar i økende grad i bruk ny teknologi for fornybar produksjon og lagring av strøm. I tillegg ser vi en svært rask utvikling innen databehandling og maskinlæring som gir nye muligheter for å bearbeide data raskt og gi stadig oppdaterte beskjeder til energisystemet. Vi ser også at økt bruk av lokal fornybar energi og digitalisering gir store endringer i hvordan vi kjøper og selger strøm, og internasjonalt er det mye fokus på nye markeds- og forretningsmodeller.

Partnerne i prosjektet inkluderer to av Norges største produsenter av lokal strøm fra solceller, ASKO Vestby og Omsorgsbygg. Begge har ambisiøse klimamålsetninger, og energieffektive bygg med lokal produksjon er viktig for å nå deres målsetninger.

Prosjektpartneren eSmart Systems har lang erfaring med å utvikle digital intelligens og programvareløsninger til energibransjen. Pixii er et oppstartsselskap som utvikler omformere til batteri. Solenergi FUSen har lang erfaring og leverer komplette anlegg med solcellepaneler.

I Smart Nærstrøm ønsker vi å lage et komplett system som er enkelt å bruke, da er det viktig at de ulike delene av energisystemet kan «snakke» godt med hverandre. Pixii vil derfor sørge for at omformeren kommuniserer godt med resten av styringssystemet som utvikles hos eSmart Systems. FUSen forbedrer og forenkler styringen og overvåkningen av solcelleanleggene.

IFE er forskningspartner, med lang erfaring innen både analyse av energisystemer og solceller. IFE er prosjektleder og vil bistå alle bedriftene med kompetanse og forskning gjennom hele prosjektet. 

 

Les også: Hvorfor bruke solceller i Norge når vi har så mye annen fornybar energi?

 

  Last ned gratis sjekkliste:
Hva bør du tenke på når du skal
investere i et solcelleanlegg til næringsbygg?