".. den årlige degraderingen bare er 0,1 – 0,2% over en periode på fem år. Dette er langt bedre enn garantien, og betydelig lavere enn gjennomsnittet andre steder i verden." (Sitat fra artikkelen)

Denne artikkelen sto på trykk i Dagens Næringsliv  18.12.2020.

Vi vet at det kalde norske klimaet gir solceller høy effektivitet. Studier av ett av Norges eldste, store solcelleanlegg viser at de lave temperaturene i Norge også kan være gunstig for levetiden til solcellene.

 

solkraft er vinneren

«Solkraft blir den største kraftproduserende teknologien i verden». Slik åpnet Statkraft sendingen der de presenterte sitt lavutslippsscenario 2020. Og det er ingen grunn til å tro at Statkraft tar feil.

Solkraft har lenge vært den raskest voksende fornybarteknologien og er nå i ferd med å seile fra vindkraft i total installert kapasitet.

sol

Prisen er lavere enn man tidligere trodde var mulig og solkraft er i dag den billigste kilden til strøm i store deler av verden. Dette gjelder også mange av anleggene i Norge.

 

solenergi bygges mye raskere ut i sverige og danmark, enn i norge

Våre naboland har omfavnet solkraft. Sverige har installert rundt 700 MW solkraft, nesten seks ganger så mye som Norge. Danmark har installert 1100 MW og er nesten ti-gangeren foran oss på solfronten.

Danmark har i tillegg planlagt å firedoble sin installerte solkraftkapasitet innen 2025.

Når vi vet at solkraft skal bli den største kraftproduserende teknologien i verden og i tillegg er den fornybare teknologien som skaper flest arbeidsplasser er det på tide å ta igjen forspranget. 

Et godt hjemmemarked gir bedre grunnlag for næringsutvikling og forskning, og reduserer terskelen for å ekspandere til et internasjonalt marked.

 

solceller og solcellepaneler har høyere effektivitet og lengere levetid ved lave temperaturer

Hvor mye strøm solcellene kan produsere avhenger av hvilket klima de er plassert i. Først og fremst avhenger det av hvor mye solinnstråling som treffer solcellene, men også temperatur er viktig.

Effektiviteten til solceller i Norge er høy fordi vi har relativt lave temperaturer (også sommerstid). Det viser seg at de lave temperaturene i Norge også kan være gunstig for levetiden til solcellene.

 

solceller i kaldt norsk klima holder seg ekstra godt

Solceller kommer normalt med en garanti om at de etter 25 år skal produsere minst 80% av det de gjorde som nye. Dette tilsvarer at de blir 0,8% dårligere for hvert år de står ute i vær og vind. Men, hvilket vær de står ute i vil påvirke hvor stor denne degraderingen faktisk blir. De fleste større solcelleanlegg i Norge er installert i løpet av de siste årene, og derfor har det hittil vært få studier av hvor mye solcellene taper seg fra år til år i norsk klima.

 

FUSens anlegg hos ASKO Vestby, fra 2014, er langt bedre enn garantien

Vi har studert et av de eldste, store norske anleggene ved ASKO Vestby, installert av selskapet FUSen i 2014. Resultatene ble presentert på verdens største solcellekonferanse, EUPVSEC, i september og viser at den årlige degraderingen bare er 0,1 – 0,2% over en periode på fem år.

ASKO åpning 2014 - setter i kontaktenÅpning hos ASKO Vestby 2014. Næringsminister Tord Lien, Administrerende Direktør André Tangerud, Styreleder ASKO Torbjørn Johannson

Dette er langt bedre enn garantien, og betydelig lavere enn gjennomsnittet andre steder i verden. Hvorfor er det slik? Det er godt kjent at varme og fuktighet kan gi raskere degradering av solceller. Vi tror derfor at vårt kjølige klima bidrar til mindre tap i effektivitet fra år til år og potensielt lengre levetid for solcellene.

 

gode solenergianlegg lager billigere strøm

Forskjellen mellom garantien og det faktisk målte tapet i ytelse tilsvarer at strømmen blir 5-7% billigere (avhengig av rentesats). Hvis solkraftverket lever i mer enn 25 år, blir besparelsene enda større.

Denne forskjellen er betydelig for solkraftens konkurranseevne i forhold til andre produksjonsteknologier. Vi må imidlertid understreke at det er mer enn klimaet som innvirker på levetiden til solcellene.

Kvaliteten på solcellepanelene fra produsentene, og hvordan solcellepanelene er håndtert og installert, er også viktig.

ASKO Vestby Oversiktsbilde - hele anlegget

Etter utbyggingen i 2014 har de andre takene på ASKO Vestby blitt fyllt opp med solceller.

Derfor trenger vi undersøkelse av flere norske solcelleanlegg, i tillegg til flere år med drift, for å gi et mer fullstendig bilde av aldringen over tid og forstå de underliggende årsakene. Uansett er dette lovende resultater for solkraft i Norge.

 

solkraft blir størst i verden

Solkraft blir den største kraftproduserende teknologien i verden. Solkraft vil også bli en betydelig del av det norske kraftsystemet og være en viktig næring for grønn omstilling i Norge. Det er dessverre vanskelig for norske beslutningstakere å huske når de stirrer ut av vinduet en grå oktoberdag.

IFE

Forfattere er Eivind Sveen, Gaute Osnes og Josefine Selj. Alle er forsker ved Institutt for Energiteknikk (IFE). Bildene og deloverskriftene i bloggen er fra FUSen.

 

Last ned gratis sjekkliste