Nye bygg i dag krever ofte miljøsertifiseringer der man må utnytte taket. Det kan kreves solceller, vannfordrøyning, sedum, overlys, takterrasse med parsellhage og ventilasjonssystemer på taket. Det kan være vanskelig å få både i pose og sekk når det er et begrenset areal som er tilgjengelig. Her er en liten innføring i hvordan man kan kombinere grønt tak, blått tak og gult tak.

Sedum og solceller - spesialtilpasset system

Både grønne tak med sedum og solceller ønsker seg det samme, nemlig mest mulig solstråler. Dermed er det nødvendig med et monteringssystem som er tilrettelagt for begge deler, både solceller og sedum.

Det kommer flere løsninger på markedet, og det som er likt for de fleste av disse systemene er at det er avstand mellom solcellepanelene og avstand til taket, slik at tilstrekkelig med sol treffer sedumen og det ikke blir skygger.

Husk: Takeier ønsker færrest mulig steder der takduken blir perforert. For å unngå dette benytter man seg som oftest av ballastbaserte monteringssystemer. Slik er man trygg på at solcelleanlegget tåler vindkreftene uten å festes gjennom forankring med gjennomføring til taket.

Her er et eksempel fra et av FUSen sine prosjekter, der monteringssystemet er en del av dreneringsplatene til sedumen, fylt med elvegrus som ballast, og solcellepaneler på toppen. Sedumen blir lagt ut som øverste lag.  Link til Satelitt bilde

Sedum og Solceller er flott å se på og gjør godt for miljøet

En annen mulighet er vertikale solceller. Disse solcellene kan monteres direkte på eksisterende sedumtak. De små vertikale panelene er i tillegg mindre vindutsatt og kan brukes på bygg der det ellers ikke ville være mulig å kombinere solceller og sedum. En annen fordel med vertikale solceller, spesielt her i Norge, er at produksjonen blir mer tilpasset strømforbruket. Panelene vil gi mest produksjon om morgen og om ettermiddagen. Den lave vår- og høstsolen blir også utnyttet.   

20231024_090730801_iOS

Dersom bygget er høyt og vindkreftene er store, er det også mulig å feste monteringssystemet i taket. På dette eksempelet fra Oslo har vi kjerneboret ned i betonglaget, igjennom membran og isolasjon for å feste solcelleanlegget. Her kreves gode tekniske løsninger, fagfolk som utfører arbeidet, og kvalitetssikring hele veien. 

Monteringssystemet er et godt stykke over taket og paneler er sørvendt, slik at sedumen ikke kommer i konflikt med solcellepanelene. Solcellepaneler og sedum monteres til slutt. 

Sørvendt montering for sedum

Dersom solceller blir montert på et anlegg som ikke er spesialtilpasset for begge deler må oppfølgingen være god. Her er fra et anlegg som ble montert i 2016, hvor inspeksjon og luking ikke er gjort godt nok. Produksjonen i anlegget blir vesentlig redusert og over tid vil dette gi varige skader i selve solcellene, på innsiden. Når solceller er skadet så de ikke produserer må gjerne hele solcellepanelet skiftes. Slik skal det ikke se ut:

Sedum på panel

Solceller med sedum rundt

For å få riktig uttrykk med både solceller og sedum kan man først installere et standard solcelleanlegg, deretter legge sedum rundt alle kanter. På denne måten vil det ikke være noe substrat som frø og sedum lett kan gro i under panelene, og det ser meget bra ut. Dette anlegget er i Asker.

Med riktig kvalitet i montering og oppfølging vil anlegget både produsere energi og være grønt i mange 10-år fremover.

Solbråveien

Alternativt kan man ha grus under solcellepanelene og sedum rundt. Her må det tas vurderinger før installering slik at det ikke blir unødig begroing under solcelleanlegget. Dette taket med solceller og grus er på Lysaker.

Solceller på grus

Vannfordrøyning - Blått tak med hevet solcelleanlegg

Vannfordrøyningstak som skal hindre overvann i de store byene blir stadig vanligere på nybygg i Norge. Dette kan gå fint sammen med solcellepaneler. Det som er viktig å tenke på her er at systemet er godt prosjektert, tilstrekkelig hevet og at kvalitetssikringen i monteringen er nøye. For eksempel er det meget viktig at alle kontakter og elektriske komponenter er over bakken.

Det er god solproduksjon i Norge, også i Bergen, der dette eksempelet er fra.Solcelleanlegg vannfordrøyning

Det er viktig å ta ekstra hensyn i en prosjekteringsfase dersom man ønsker en kombinasjon av solceller og grønt eller blått tak. Dersom man tar riktig vurderinger får man et solcelleanlegg som varer lenge og ivaretar ønsket om vannfordrøyning og grønne vekster. 

Her kan du lese mer om hva man må tenke på ved drift og vedlikehold av solcelleanlegg: https://blogg.fusen.no/fdv-forvaltning-drift-vedlikehold-solceller-og-solenergianlegg

https://blogg.fusen.no/solceller-for-naeringsbygg-og-offentlige-bygg#drift-og-vedlikehold-av-solenergi-anlegg