Dette er et gjesteinnlegg skrevet av Ruben Dahl Hansen, konsernleder i Arca Nova Gruppen.

Verksbyen - den nye smarte og grønne bydelen i Fredrikstad, Future Living

I Arca Nova har vi tatt et ambisiøst valg om å gå i teten for samfunnsansvarlig og framtidsrettet boligbygging med Norges mest innovative boligprosjekt, den nye bydelen Verksbyen i Fredrikstad. Som følge av dette har vi utviklet Future Living konseptet i samarbeid med et knippe svært innovative selskaper.

Bransjeledende selskaper, som setter sammen unik kunnskap og kompetanse, og som har høy grad av innovasjon og gjennomføringsevne innenfor det grønne og tekniske skiftet vi står ovenfor.

Future Living er neste generasjon boligstandard - tilgjengelig i dag. Kort oppsummert benytter Future Living boligene solenergi for strøm og oppvarming, smarthusteknologi for et enklere liv (og snart effektutjevning av strømforbruket), passivhusstandard for å minimere varmetap og miljø- og vedlikeholdsvennlige materialer. En av våre viktigste partnere i dette arbeidet er FUSen.

 

Verksbyen er første byggetrinn i Verkshagen, familievennlige boliger

Verksbyen, den nye, smarte og grønne bydelen i Fredrikstad skal bygges ut med opp mot 1500 nye boliger som alle vil utvikles med Future Living.

Her vil energien fra solen, kombinert med plusshusstandarden sørge for at boligene produserer mer energi i løpet av et år enn de bruker, og med det oppnår boligene plusshusstandard. 

For å utnytte energien fra solen maksimalt har vi solfangere som produserer termisk varme for varmtvann og oppvarming i kombinasjon med borehull og varmepumper.

Andre byggetrinn i Verksbyen er leilighetene i Capjon Park

Prosjektet Verksbyen markedsføres via sosiale medier, og vi opplever stor interesse for de nye boligene. Byggingen av de første 200 boligene er igangsatt, og de første boligene er allerede overlevert. Plussenergi og valg av materialer, gjør at de som flytter inn i de nye boligene får vesentlig lavere årlige bokostnader sett oppimot tradisjonelle nyboliger bygd etter gjeldende byggeforskrifter.

Det at kundene sparer mange tusen kroner hver år, gjør at unge personer i etableringsfasen som kjøper en ny Future Living bolig av oss i Arca Nova, nå får større betjeningsevne for sine lån gjennom besparelser i bokostnader, og nå lettere får lån og lettere kommer inn i boligmarkedet. Banker vi samarbeider med skiller nå mellom om boligkjøperen og låntakeren kjøper en ny Future Living bolig med solenergi og passivhusstandard, kontra en tradisjonell bolig.

Første Future Living boligprosjekt som ble ferdigstilt er Røykåsen Panorama II i Moss 

Selv om vi i Arca Nova har forholdsvis lang erfaring med å bygge boliger, var det et stort steg å begynne med Future Living. Derfor har det vært svært viktig å finne gode samarbeidspartnere med ekspertise og gjennomføringsevne for å gi oss den nødvendige tryggheten vi trenger for å gjøre et slikt løft. 

Solcelleanlegg er en stor investering, men med økende strømkostnader og solide løsninger fra FUSen hentes investeringen inn gjennom lavere bokostnader. Vi er overbevist om at solceller er en viktig del av fremtidens bolig.

Les mer om Arca Nova og Future Living på deres blogg.

5 grunner til å velge solenergi og solceller