Energimerke-Sol-nettBruk solenergi og solcellepaneler for å få bedre energimerke

Når bygget har solcellepaneler og bruker solenergi så blir energistandarden på bygget bedre.

Her kan du lese mer om hvordan solceller bidrar. Solcellepaneler på flate tak, skrå tak og fasader bidrar alle til kortreist energi og gjør bygget bedre.

Solenergi er ikke bare et teknologisk fremskritt, men en nøkkel til å skape bærekraftige og fremtidsrettede bygninger. Alle eiere av bygninger bør se på solen som en alliert i kampen for en grønnere fremtid!

 

Energimerking og miljøsertifiseringer av næringsbygg med solcellepaneler

Vi opplever en positiv miljøtrend i eiendomsmarkedet der energieffektivisering og miljøsertifisering av eiendommer er blitt populært. Energimerking er obligatorisk for nybygg, og for alle som skal selge eller leie ut boliger eller yrkesbygg, men uten krav om å oppnå en spesiell karakter.

Likevel velger mange eiendomsbesittere å bygge eller oppgradere med mål om høyest oppnåelig karakterer i sertifiseringer eller energimerking. En sertifisering og en bra energikarakter kan bli lønnsom og spare eier for mange titusen kroner i året.

Ønsker du å være med på utviklingen eller forstå hva som kreves?

Her gir vi deg en rask innføring i energimerking og miljøsertifisering av næringsbygg og hvilke tiltak som kan bidra til en lønnsom sertifisering. Du kan også laste ned et tipshefte.

Last ned Tipshefte fra Solenergiforeningen og Grønn Byggallianse

Energimerkeordningen for bygninger

Energimerkeordningen for bygninger trådte i kraft 1. januar 2010. Energimerking er obligatorisk for alle som skal selge eller leie ut yrkesbygg. Alle yrkesbygg over 1000 m2 skal til enhver tid være energimerket. Det er eier av bygget som har ansvaret for å gjennomføre energimerkingen.

Energimerket viser bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan de som eier/leier bygget bruker bygningen. Energimerket har en skala fra A til G, der A er best. 

Hvem kan energimerke bygg med solcellepaneler?

Næringsbygg skal energimerkes av en ekspert som fyller myndighetenes kompetansekrav. Energiattesten er gyldig i 10 år og skal offentliggjøres i forbindelse med kjøp, salg eller utleie. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har satt kravene til energimerking, mens Enova har driftsansvaret for ordningen.

Hva viser energiattesten?

Som en del av energiattesten får du også en liste med forbedringstiltak som kan bidra til at næringsbygget blir mer energieffektivt og dermed spare penger. Det vil være lurt å gjøre tiltak i forbindelse med oppussing og rehabilitering fordi ekstrakostnaden ved å bygge inn en god energistandard da kan være lav.

Tiltak som kan være aktuelle:

 • Bygningsmessige tiltak, for eksempel bedre isolasjon i vinduer/vegger og installasjon av automatikkanlegg (SD-anlegg)
 • Tiltak på sanitæranlegg
 • Tiltak på luftbehandlingsanlegg, for eksempel balansert ventilasjon med varmegjenvinning 
 • Tiltak på elektriske anlegg, for eksempel solcelleanlegg og smart styring
 • Tiltak på varmeanlegg, for eksempel installasjon av varmepumpe eller solvarmeanlegg

Energimerke-Penn-nett

Skalaen går fra A til G, og er laget slik at en bygning som er bygget etter minimumskravene i tekniske byggeforskrifter fra 2010, og ikke benytter solenergi eller varmepumpe  til oppvarming, normalt vil oppnå karakteren C. For eksempel må et kontorbygg ha et energibehov lavere enn eller likt 145 kWh pr. kvm for å få en C.
 
For å få en B må bygningen ha en høyere energistandard, noe som betyr installasjon av varmepumpe eller solenergi til oppvarming og/eller bedre isolasjon og vinduer enn kravene i byggeforskriftene. For å få energikarakter A må normalt alle disse tiltakene være gjennomført.

Miljøsertifisering 

Ifølge SSB står bygg og anleggsvirksomhet for 20% av forbruket av elektrisk kraft. Byggebransjen er også ansvarlig for 25% av alt avfall som bli produsert. Næringseiendommer og byggebransjen har en stor mulighet til å redusere avfall og strømforbruk og dermed redusere CO2 fotavtrykket sitt.

Det finnes en rekke forskjellige miljøsertifiseringer for å hjelpe byggherrer og totalentreprenører med å redusere avfall, miljøstoffer og energibruk, både i eksisterende næringsbygg og ved etablering av nybygg. De ulike sertifiseringene har noe ulikt fokus, fra lavt forbruk av energi og vann, lavt CO2 utslipp og sortering/gjenbruk av avfall til arbeidsmiljø, styringsprosesser og materialforbruk.

Her er en liste over noen av de vanligste:

Krav om sertifiseringer knyttet til miljø og bærekraft blir bare flere, og i mange anbudskonkurranser er sertifiseringer en forutsetning for å delta. En sertifisering kan derfor være et konkurransefortrinn, både overfor kunder og aktuelle samarbeidspartnere. 

 

BREEAM sertifisering og solenergi 

BREEAM er verdens eldste og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger lansert i 1990 av BRE i England. Grønn Byggallianse har gjennom BREEAM-NOR tilpasset BREEAM til norske forhold. BREEAM-NOR er et frivillig miljøsertifiserings-verktøy utarbeidet i samarbeid med representanter fra den norske byggenæringen. Les mer om BREEAM-NOR her. BREEAM-NOR kan benyttes på nybygg eller rehabiliteringsprosjekter innen bygningskategoriene industri, varehandel, kontor, utdanning og bolig. Det er også mulig å BREEAM sertifisere eksisterende bygg i drift gjennom BREEAM In-Use eller sertifisering av områder gjennom BREEAM Communities.

Det er kun lisensierte BREEAM-NOR revisorer som kan registrere BREEAM-NOR prosjekter hos Grønn Byggallianse.

Bruk av solenergi inngår ofte for å oppnå en BREEAM sertifisering. Grønn Byggallianse har sammen med Solenergiforeningen laget et tipshefte for solenergi.

Last ned Tipshefte fra Solenergiforeningen og Grønn Byggallianse

Tipsheftet oppsummerer blant annet at solenergi gir:

 • Et miljøvennlig bygg som produserer egen fornybar energi
 • Bedre energikarakter og energifarge i energimerkeordningen
 • Poeng i BREEAM-NOR
 • Lavere energiutgifter over solcelleanleggets levetid
 • Lavt vedlikeholdsbehov av solcelle- eller solfangeranlegget

Et BREEAM sertifisert bygg kan bidra til

 • Investor ser sertifisering som et kvalitetsstempel for bygget
 • Høyere markedsverdi for bygget
 • Høyere leieinntekter
 • Lavere driftskostnader
 • Økt brukertilfredshet
 • Redusert finansiell risiko

Oppsummert: Gevinst på Miljø gir også gevinst på økonomi for eiendommen.

Støtteordninger for energimerking eller miljøsertifiseringer

Enova har tilbud som gjør det lettere for norske bedrifter og offentlige virksomheter å skape livskraftig forandring og har støtteordninger som kan støtte oppom miljøsertifisering av ditt bygg. Se her for mer informasjon. Noen kommuner har også støtteordninger i forbindelse med sertifisering. Ta kontakt med din kommune for å sjekke hva som gjelder.

Miljøsertifisering og rett energimerking hever verdien på bygget ditt

Alle energimerkinger og miljøsertifiseringer bidrar til en stor felles miljøgevinst. Miljøtiltak som gjøres på rett måte vil også kunne bidra til at utgifter på bygget går ned samtidig som den totale verdien på bygget stiger.

Bli med på miljøtrenden du også og skap miljøverdier for samfunnet og deg selv! 

Solcellepaneler er enkelt å kjøpe, enkelt å bruke og en god investering for deg og klima.

Last ned gratis brosjyre om Solenergi FUSen