Nye bygg i dag krever ofte miljøsertifiseringer der man må utnytte taket. Det kan kreves solceller, vannfordrøyning,...