Webinar: Snøsmelting med solceller

Bygg med svake tak har et problem - som kan løses med solceller. 

Tung snø legger seg på de flate takene, og mange bygg fra før 2000 er konstruert etter snølastkrav som var mindre strenge enn nå. Byggene er for svake.

I tillegg så har vintrene endret seg slik at det kommer gjerne mer snø samtidig og snøen er ofte våtere enn før. Risikoen er økende.

I dette webinaret 16. mars kl 13:00-14:00 vil du lære om hvordan solcellepaneler kan brukes til snøsmelting, slik at snøvekt ikke er et problem. 

Tematikker vi vil dekke i webinaret:

  • Eksempler på installasjoner av snøsmelting med solceller.
  • Forklaring på funksjon og egenskaper.
  • Teknisk forklaring for hvordan anleggene er bygget opp med sensorer og utstyr.
  • Viktige kriterier for dimensjonering av anlegg.
  • Konkrete resultater fra drift. Film som viser anleggene i drift. 
  • Priseksempler for solenergianlegg med snøsmelting

Etterpå er du i stand til å vurdere om snøsmelting med solceller er et alternativ som bør vurderes for bygget. 

Downtown