Brannsjef og solenergi

Er solenergi, solceller og solcellepaneler en risiko for brann? Dette er et viktig spørsmål som man bør svare på når solceller installeres. Les mer om solceller og brannsikkerhet

Svaret kan kort oppsummeres: Man trenger ikke bekymre seg for brann dersom man har et solenergianlegg som er godt prosjektert, bruker gode komponenter, er bygget av fagfolk, og har fått riktig ettersyn.

Samtidig må man være oppmerksom på at all teknologi og alle elektriske anlegg har en viss risiko. En av de vanligste årsaker til brann, ifølge statistikk for brannårsaker i Norge, er feil i elektriske anlegg. Disse brannene har gjerne sammenheng med feil ved installasjon, mangelfullt vedlikehold, manglende oppgradering eller overbelastning.

Det er derfor viktig å være klar over at solceller er et elektrisk anlegg som skal driftes og vedlikeholdes deretter, og som også omfattes av den lovpålagte internkontrollen for bedrifter.

Solceller og brann

Dette har vært tema som har blitt belyses på den årlige «Nasjonale Brann og Elkonferanse». Her møtes fagfolk fra brannvesen, elektrobransjen og solenergibransjen for bl.a. å diskutere hvordan solcelleinstallasjoner bør utføres for å minimere risiko for brann. Konferansen er en oppfølging etter en tilsvarende konferanse i 2018Solenergiklyngen har også satt fokus på solceller og brannsikkerhet på Clean Tuesday

Målet med konferansen er å gjøre alle trygge på at solcelleanlegg som installeres i Norge av fagfolk ikke skal utgjøre en brannrisiko. I tillegg blir det informert om hvordan brannmannskap skal opptre i situasjoner der solcellepaneler er involvert i en brann.

Solenergibransjen har jobbet tett sammen med de andre bransjene for å lage veileder for brann- og redningsvesen. Veilederen kan lastes ned her 

Konferanse informasjon

Solenergi FUSen har mye erfaring med brannsikkerhet og solceller. Et lagerbygg, Asko Øst, på Vestby tok fyr i april 2017. Solcellepanelene som var montert var ikke årsak til brannen og påvirket den ikke, men de brant ned sammen med bygget. 

FUSen ønsker å dele sin erfaring og kunnskap om brannsikkerhet og solceller, og har derfor opprettet en egen temaside om problemstillingen.

En utdypende gjennomgang av erfaringene fra brannen på Vestby og sikkerhetstiltak for brann kan du finne på denne linken

 

Last ned gratis sjekkliste:
Hva bør du tenke på når du skal
investere i et solcelleanlegg til næringsbygg?

 

Last ned gratis brosjyre om Solenergi FUSen