Hvis du ønsker å investere i solceller lurer du sikkert på hvor lenge du kan regne med at solcellemodulene varer. Levetiden til solcellene er selvfølgelig sentralt for lønnsomheten, og du har jo lyst på et solcelleanlegg med minst mulig vedlikehold og bekymringer. 

Solcellepanel på tak som installeres korrekt av montør for maksimal levetid

Solcellepaneler har svært lang levetid

Solcellepaneler av silisium er de klart vanligste på markedet i dag. De består av glass, silisiumsskiver og noen tynne lag og ledere av ulike metaller. Du kan si at hele solcellemodulen er laget av stein, og den er også omtrent like sterk som stein!

Her er ser du hvilke solcelle-teknologier som finnes.

Solcellemoduler produserer omtrent like mye energi per år igjennom hele levetiden. Effektiviteten reduseres faktisk så sakte at forskere som har jobbet med dette i mange år har store problemer med å måle det nøyaktig. Resultatene spriker, mange finner verdier på 0,5-0,6% reduksjon per år, og forskere fra Fraunhofer ISE i Tyskland mener det faktisk er så lavt at det ikke er noe man trenger å ta hensyn til i lønnsomhetsberegninger.

Norske målinger hos Institutt for Energiteknikk har vist så lave reduksjoner i effekt at det er vanskelig å måle. Fra 0,0% til -0,4% har vært observert, og da er verdiene så lave at det er vanskelig å gi eksakte svar.

De analyser som er gjort på FUSen solenergianlegg viser at solcellene har et tap i størrelsesorden 0,1-0,2% per år. Resultatene er meget gode.

Levetid for solceller i forhold til energi i produksjonen av solceller og solcellepaneler

Alle seriøse produsenter av solcellemoduler gir garantier på at modulen produserer minst 80% av oppgitt effekt selv etter 25 år ute i vær og vind. Med en slik garanti er det naturlig å forvente at det i praksis er nærmere 100% enn 80%, særlig med moderne solcellemoduler med velutestet teknologi. Nyere solceller har en garanti på over 84%.

I praksis er ikke levetiden til solcellepanelene noe som kunder tenker over. Det er nesten umulig å merke noen forandring på solcellepanelene, siden forandringene i solinnstråling fra år til år er større enn forandringen i effektiviteten til solcellene.

En god egenskap med solceller er energi-tilbakebetaling (Energy pay-back time). Beregningene viser at i løpet av et til to år produserer et anlegg med solcellepaneler mer energi enn den energien som behøvdes for å lage anlegget. 

Energiproduksjon i solceller i forhold til energiforbruk i produksjon av solceller

Med en så rask energi-tilbakebetaling er solenergi åpenbart den beste kandidaten for å løse problemene med å produsere mer ren energi. Alle andre teknologier for energiproduksjon har mye lengere energi-tilbakebetaling og alle andre teknologier tar meget lang tid for å bygges ut.

Atomkraftverk er et eksempel på en teknologi som gi ren elektrisk energi men som tar ti-år å bygge ut. En slik teknologi er for treg til å være et svar på klimautfordringen.

Solceller på bygg vil oppleves som en del av bygningskroppen og ha like lang som for eksempel vinduene på bygget. Siden taktekking kan ha kortere levetid, er det imidlertid lurt å investere litt ekstra i taktekkingen hvis den er gammel for å slippe å demontere solcelleanlegget for å legge nytt tak.

Les også: Solceller - Det er ikke så avansert!

Forskere har funnet flere faktorer som bidrar til at solcellene kan bli dårligere over tid. Spenningsindusert korrosjon og annen degradering forårsaket av den høye spenningen i solcellestrengene forekommer, men kvalitetspaneler er vanligvis sikret mot slike effekter. Det kan også oppstå små sprekker i solcellene, som kan redusere effekten over tid.

For å forsikre seg om å unngå dette må installatøren ta hensyn til lokale værforhold og velge paneler og stativer som er designet for å tåle lokale laster fra vind og snø.

Solcelleanlegg med maksimal levetid og kvalitet

Kvaliteten på solcellepaneler og andre komponenter som inngår i installasjonen varierer, og det er som alltid en fordel å velge en leverandør som garanterer god kvalitet. Det kan være lurt å spørre om hva slags hensyn som er tatt til lokale værforhold og særlig snølast.

Dersom du bruker en erfaren leverandør er det ikke noe å bekymre seg for. Før du bestemmer deg, anbefaler vi at du leser vår guide "Alt du trenger å vite om solceller...".

Levetiden til solceller er veldig lang, de vil produsere nesten like bra som i dag om 40-50 år. Sannsynligvis er levetiden til solcellepanelene lengre enn andre komponenter i bygningen de monteres på. I lønnsomhetsberegninger kan man bruke like lang levetid som det bygget og eiendommen som solcellene er montert på.

Vær oppmerksom på at taktekkingen på bygget beskyttes bedre mot UV stråling og skader når solcellpanelene er montert oppå. Man kan også få skiftet tekking selv om det er solceller på taket, det krever bare planlegging. Og, som alltid, lønner det seg å være kritisk når man kjøper inn, sørge for å kjøpe kvalitetsprodukter, og å søke råd fra erfarne fagfolk.

Last ned gratis sjekkliste:
Hva bør du tenke på når du skal
investere i et solcelleanlegg til næringsbygg?