Investerer du i riktig solcellepanel, trenger du i praksis ikke å tenke på varigheten. 

Solcelleanleggets levetid er sentralt for lønnsomheten, og du vil naturligvis ha et anlegg med minst mulig bekymringer. Hva bør du vite om levetid og vedlikehold? Her er fire ting du bør tenke på.

Påtak05

1. Effektiviteten holder seg i årevis

Solcellemoduler produserer omtrent like mye energi per år igjennom hele levetiden. Effektiviteten reduseres faktisk så sakte at forskere som har jobbet med dette i mange år, har problemer med å måle det nøyaktig. Resultatene spriker, men en verdireduksjon på 0,5-0,6% per år kan være en god pekepinn. Forskere fra Fraunhofer ISE i Tyskland mener det faktisk er så lavt at det ikke er noe man trenger å ta hensyn til i lønnsomhetsberegninger.

Målinger gjort ved Institutt for energiteknikk peker i samme retning: Reduksjonene i effekt er så lave at de er vanskelige å måle. Forskerne har observert en nedgang fra 0,0% til -0,4%, og da er verdiene så lave at det er vanskelig å gi eksakte svar.

Analysene som er gjort på solenergianleggene våre, viser at solcellene har et tap på knappe 0,1-0,2% per år. Med andre ord: Resultatene er svært gode.

I tillegg er modulene fysisk slitesterke. Solcellepaneler av silisium er de klart vanligste på markedet i dag. De består av glass, silisiumskiver og noen tynne lag og ledere av ulike metaller. I prinsippet kan du si at hele solcellemodulen er laget av stein, og det merkes på varigheten.

Les mer om hvilke solcelleteknologier som kan passe for deg.

2. Solenergi er en takknemlig investering

En god egenskap med solceller er det vi kaller energitilbakebetaling (energy pay-back time). I løpet av ett til to år produserer et anlegg med solcellepaneler mer energi enn det tok for å lage anlegget. 

Energiproduksjon i solceller i forhold til energiforbruk i produksjon av solceller

Med en så rask energitilbakebetaling er solenergi åpenbart den beste kandidaten for å produsere mer ren energi. Alle andre teknologier for energiproduksjon har mye lengre energitilbakebetaling, og tar dessuten lengre tid å bygge ut. Atomkraftverk er et eksempel på teknologi som framstiller ren elektrisk energi, men som er for treg til å svare på klimautfordringen fordi anlegget tar tiår å etablere.

Solceller på bygg vil oppleves som en del av bygningskroppen, og har like lang levetid som for eksempel vinduene på bygget. Siden taktekking kan ha kortere levetid, er det imidlertid lurt å investere litt ekstra i taktekkingen hvis den er gammel. Da slipper du å demontere solcelleanlegget for å legge nytt tak.

Alle seriøse produsenter av solcellemoduler garanterer at modulen produserer minst 80% av oppgitt effekt selv etter 25 år ute i vær og vind. Med en slik garanti er det naturlig å forvente at det i praksis er nærmere 100% enn 80%, særlig når det gjelder moderne solcellemoduler med godt utprøvd teknologi. Nyere solceller har en garanti på over 84%.

I praksis er ikke levetiden til solcellepanelene noe kunder tenker over. Faktisk er det nesten umulig å merke noen forandring på solcellepanelene, ettersom solinnstrålingen varierer mer fra år til år enn effektiviteten til solcellene.

3. Tenk på lokale værforhold

Forskere har funnet flere faktorer som bidrar til at solcellene kan bli dårligere over tid. Spenningsindusert korrosjon og annen degradering forårsaket av den høye spenningen i solcellestrengene forekommer, men kvalitetspaneler er vanligvis sikret mot slike effekter. Det kan også oppstå små sprekker i solcellene, som kan redusere effekten over tid.

For å være sikker på å unngå dette må installatøren ta hensyn til lokale værforhold og velge paneler og stativer som er designet for å tåle lokale laster fra vind og snø.

20230315_081932

4. Still krav til leverandøren

Kvaliteten på solcellepaneler og andre komponenter som inngår i installasjonen, varierer. Det er alltid en fordel å velge en leverandør som garanterer god kvalitet. Det er også lurt å spørre hva slags hensyn som er tatt til lokale værforhold, særlig snølast.

Vær også oppmerksom på at taktekkingen på bygget beskyttes bedre mot UV-stråling og skader når solcellpanelene er montert oppå. Man kan få skiftet tekking selv om det er solceller på taket, det krever bare planlegging. Vær kritisk når du kjøper inn, sørg for å kjøpe kvalitetsprodukter og søk råd fra erfarne fagfolk. Dersom du bruker en erfaren leverandør, er det ikke noe å bekymre seg over.

Oppsummering

Solcellenes varighet er sannsynligvis lengre enn varigheten til andre komponenter i bygningen de monteres på. I lønnsomhetsberegninger kan du dermed ta utgangspunkt i levetiden til bygget og eiendommen. Solcellene kommer til å produsere nesten like bra om 40–50 år som de gjør i dag.

Lurer du på hvordan du kommer i gang? Her finner du alt du trenger å vite om solceller.