Trenger du en pedagogisk gjennomgang av hvordan solenergi egentlig fungerer, helst i et gjenkjennelig språk og med forståelige eksempler? I så fall bør du lese videre.

Kilowattpeak, kilowatt, kilowattime ... Det kan være vanskelig å henge med i svingene når informasjonen er full av fagtermonologi. Derfor har vi laget en kjapp innføring solenergi ved hjelp av en illustrasjon som ikke er hundre prosent faglig presis, men lettfattelig og talende: speedometeret på en bil. Hold deg fast og følg med!

Hva betyr watt og kilowatt i solenergianlegg?

Man kan si at kilowatt i et solenergianlegg tilsvarer farten på en bil. Når sola skinner og solenergianlegget er i drift, måles effekten i watt eller kilowatt (som er 1000 watt). Hvis du forestiller deg et speedometer, som viser kilometer per time, kan du tenke deg at et liknende apparat ville vist effekten fra solcellepanelene. Se nedenfor:

kW på Speedometer

Ekstrainfo til fysikkglade: Når bilen beveger seg i konstant hastighet på én meter i sekundet og luftmotstanden er én Newton, utføres et arbeid på én watt.

Hva betyr da kilowattpeak i solcellepaneler?

Hvis vi beholder metaforen med speedometeret, er kilowattpeak på toppen av skalaen.

kWp på Speedometer

Her ser vi et speedometer der toppen av skalaen ender på 260 kilometer i timen. Vi vet at  speedometeret på en bil ikke nødvendigvis forteller så mye om bilen og hvordan den yter. Slik er det også med solenergianlegg: Kilowattpeak forteller oss noe om hvor mye effekt som er et slags maksimum, men det er ikke nok informasjon til å kunne si om et anlegg yter bra eller ei.

Ekstrainfo til fysikkglade: Hvis solcellepanel yter 1000 watt når det treffes av lys med en intensitet på 1000 watt per kvadratmeter, er solcellepanelene 1000 wattpeak. 

Hvor kommer strømmen og solenergien fra?

Strømmen i et solcellepanel kommer fra lyset som treffer solcellepanelet. Inne i solcellen starter det hele når lyspartikkelen fra solen treffer atomene og får elektroner til å løsne. Elektronene er så klare til å strømme ut av solcellen. Ren energi er nå laget av solens stråler.

Solskinn på Speedometer

Sammenhengene er i utgangspunktet enkel: Når solcellene får mye lys, blir det mye energi, og effektive solceller gir mest energi

Hvordan omformer vekselretteren DC til AC?

Vekselretteren tilpasser den elektriske energien fra solcellepanelet slik at den kan brukes direkte inne i bygget.

Strøm og spenning fra solcellene omformes i vekselretteren, slik at energien kan leveres sammen med den vanlige strømmen og spenningen i bygget. En vekselretter går ofte også under det engelske navnet inverter.

Inverter på SpeedometerSammenlikningen med bilen halter litt når vi skal snakke om vekselretteren. Det nærmeste vi kommer, er at energien i drivstoffet og batteriet gjøres om til mekanisk energi. Vi kan supplere med et annet eksempel: Alle som har lyttet til AC/DC, vet at lyden inn i øret fra musikken gir mye energi i kroppen, som bare må omformes til bevegelse i leddene.

Hva er kilowattimer?

Kilowattimene forteller hvor mye energi som er laget eller forbrukt, og forkortes kWh eller kWt. Kilowattimer tilsvarer kilometertelleren på en bil:

kWh kWt på SpeedometerHer ser man hvor langt bilen har gått totalt eller siden sist (som en trippteller). Slik er det også med solenergianlegg: Man kan se produksjonen fra nå av og bakover. 

Ekstrainfo til fysikkglade, som kanskje vil rynke litt på nesa over sammenlikningen: Tripptelleren viser hvor langt bilen har gått og hvor mye energi den har forbrukt. Solcellepaneler, derimot, skaper ren energi. Batteriet og drivstofftanken er kanskje en minst like god illustrasjon: Man kan si at et solcelleanlegg fyller opp tanken eller batteriet, og måleren går alltid oppover. 

Og så et tips til proffkunder: Avanserte oppfølgingssystemer kan også gi prognose for energiproduksjonen som kommer, akkurat slik en navigator kan spå når man kommer til reisemålet. Slik fungerer smart nærstrøm.

Hva betyr sikringen for solenergianlegget?

Når vi begynner å snakke om sikringen for solenergianlegget, har sammenlikningen beveget seg over til fartsgrensa på veien. Vurderingen av hva som er forsvarlig hastighet på en vei, tas alltid med tanke på den helhetlige trafikken og sikkerheten, ikke bare med tanke på den enkelte bilen. Slike vurderinger gjør man også for solenergianlegg: Når fagfolk monterer solenergianlegget, gjør de alltid en rekke vurderinger. Det gjelder både sikkerheten for byggene og den elektrotekniske sikkerheten. 

Sikring på SpeedometerAlle som skal ha sertifikat, må holde seg til fartsgrensen. Det samme gjelder solcelleanlegg: Alle som monterer, skal ha fagutdanning og forholde seg til normene for bygg og elektro. Her er det ikke rom for unntak. De som ikke bruker fagfolk, tar selv på seg ansvaret for alle risikosituasjoner – både for seg selv og for de som skal eie og bo i bygget etter dem. Og akkurat som veien har en maksfart, er det også en maksimal mengde strøm som tillates levert fra vekselretteren.

Ekstrainfo til fysikkglade: Dere har rett – her har vi strengt tatt overforenklet.

Hvordan blandes solstrøm med nettstrøm?

Du vet hvordan batterier og drivstoff kombineres i en hybridbil? Slik blandes også solstrøm og nettstrøm: Bygningen er koblet til både solenergianlegget og strømnettet.

Se for deg hvordan den elektriske energien strømmer rundt i bygget slik vann strømmer rundt i rør. Når det strømmer inn energi fra solenergianlegget, strømmer det inn mindre energi inn fra nettet.

Nettilkopling på Speedometer

Kan solstrøm og nettstrøm fungere sammen?

Ja, det fungerer. I hybridbiler kan fremdriften komme fra forbrenningsmotoren, fra elektromotoren eller fra begge deler. Slik er det også med solenergianlegg på bygg: Energien kan komme fra både nettet og anlegget – enten fra begge kilder samtidig, eller fra bare én av dem. 

Nettenergi på SpeedometerMed energi fra solcellepaneler brukes så mye som mulig av solstrømmen først. Deretter trekker bygget strøm fra nettet.

Kan solstrøm leveres til nettet?

Ja! Strømmen kan gå i revers. Når det er en dag med mye sol og lite forbruk av strøm i bygget, leveres strøm fra bygget og inn i nettet. Når dette skjer, sier vi at bygget går i pluss.

Tilbakelevert energi på SpeedometerNår strømmen leveres inn i nettet, er det som om strømmåleren settes i revers. I stedet for å telle hvor mye strøm som kjøpes fra nettet, selger bygget strøm til nettet. 

Kan det oppstå feil i solenergianlegget?

Ja, feil kan oppstå i alle tekniske anlegg. I et solenergianelgg overvåker vekselretteren seg selv og anlegget kontinuerlig. Når feil oppstår, går det av en alarm. Da må eieren ta grep – slike feilmeldinger skal alltid vurderes. 

Feilmelding på SpeedometerDet har ikke nødvendigvis feil selv om vekselretteren sier "warning", men noen ganger kan viktige feil ha oppstått, for eksempel kader på anlegget hvor bygg- eller elektroinstallasjonen kan skape følgefeil.

Heldigvis er gode anlegg lite utsatt for feil. Mitt eget hjemmeanlegg har produsert feilfritt og uten stopp siden januar 2013.

For næringseiendommer finnes det dessuten lovkrav i henhold til internkontrollforskriften som gjør at både eier og leier må følge opp. Les mer om oppfølging her.

Hva kan skje hvis anlegget ikke følges opp? 

Hvis ikke anlegget følges opp, kan man miste energiproduksjon. I verste fall kan det også oppstå risikosituasjoner som ikke blir tatt tak i. Solenergianlegg er en teknisk installasjon på bygg, og for alle slike anlegg gjelder det samme: Eier og ev. leier er pliktig til å følge opp. 

Ettersyn på Speedometer

De viktigste forebyggende aksjonene er:

  • å kun kjøpe anlegg fra fagfolk
  • å bruke godkjente komponenter fra anerkjente leverandører
  • å overvåke og ha ettersyn

Solenergianlegg er et tiltak for bærekraft. Det skal ikke være til skade for verken mennesker eller materiell. Les her om brannsikkerhet og solenergi.

Hva gjør solenergi med energiverdenen?

Solenergi er i ferd med å revolusjonere energibransjen, og det etableres stadig flere solenergianlegg. Solenergi er nyskapende også fordi energien produseres ute hos sluttkunden, ikke bare i kraftverkene.

Nesten alt i energibransjen, inkludert alle lover og regler, er bygget opp rundt store og sentraliserte kraftverk med små og spredte forbrukere. Det er med andre ord mye som må endres for å tilpasses solenergiteknologien.

Rock på SpeedometerSolenergi rocker energiverdenen. Mottoet shaken, not stirred fra James Bond-filmene er en god illustrasjon. Her kan du høre en podcast om hvordan solenergi revolusjonerer energibransjen.

Ekstratips til deg som har lest helt hit: Radio Rock er bra for oss som liker slik musikk. De kvinnelige platepraterne på Radio Rock er de aller beste å lytte til. Menn som er alene i studio, er også bra. Men unngå sendingene hvor platepraterne er flere gubber sammen!

Les også: Hvor havner solenergien? En forklaring i 6 trinn

Les også: Hva koster solcellepaneler på tak, og hvor mye solenergi får jeg? 

Gå hit for å finne alt du trenger å vite om solenergi for næringsbygg og offentlige bygg