Her er en innføring som gjør det enklere å forholde seg til fagspråket. Vi bruker en illustrasjon, som ikke blir 100% faglig presis, men forhåpentligvis er til hjelp.

Solenergi og Speedometer

Hvor kommer strømmen og solenergien fra?

Solskinn på Speedometer

Strømmen i et solcellepanel kommer fra lyset som treffer solcellepanelet. Inne i solcellen starter det hele når lyspartikkelen fra solen treffer atomene og får elektroner til å løsne. Elektronene er så klare til å strømme ut av solcellen. Ren energi er nå laget, av solens stråler.

Sammenhengene er i utgangspunktet enkel - når solcellene får mye lys så blir det mye energi, og effektive solceller gir mest energi

Hva er kilowattpeak (KWP) for solcellepaneler?

Kilowattpeak kan man se på som toppen av skalaen på hastighetsmåleren. 

Eksempel: Når man ser på et speedometer vises skalaen for hastighet, og toppen av skalaen ender her på 260 km/h. 

kWp på SpeedometerNår man ser på speedometer på en bil så forteller det ikke så mye om bilen og hvordan den yter. Allikevel, så vet man at speedometeret på en rask bil ender på et mye høyere tall enn på en moped. 

Når man er guttunge så er speedometer-skalaen nok informasjon, men en sjåfør og de som skal kjøpe en bil behøver å vite mer. Slik er det også med solenergianlegg: kilowattpeak forteller noe om hvor mye effekt som er et slags maksimum, men er ikke nok informasjon til å si om et anlegg yter bra eller ei.

Ekstrainfo til fysikkglade: Hvis solcellepanel yter 1000 watt (W) når det treffes av lys med en intensitet på 1000 watt/kvadratmeter (W/m2) da er solcellepanelene 1000 wattpeak (Wp).

Hva er watt og kilowatt (kw) i solenergianlegg?

Kilowatt tilsvarer farta på bilen. Når sola skinner og solenergianlegget er i drift så måles effekten i watt eller kilowatt (1000 watt). 

kW på SpeedometerPå speedometer så vises km/h, kilometer per time, og det er en god illustrasjon for kilowatt fra et solcelleanlegg. Fart på bilen og effekten fra solcellepanelene er størrelser som likner på hverandre. 

Ekstrainfo til fysikkglade: Når bilen beveger seg i konstant hastighet på 1 m/s og luftmotstanden er 1 Newton så utføres et arbeide på 1 Watt.

Inverter som omformer fra DC til AC

Inverteren tilpasser den elektriske energien fra solcellepanelet slik at energien kan brukes direkte inne i bygget.

Strøm og spenning fra solcellene omformes i inverteren slik at energien kan leveres sammen med den vanlige strøm og spenning i bygget. En inverter kan også kalles vekselretter.

Inverter på SpeedometerI en bil er det ikke noe som direkte kan sammenliknes med en inverter. Det nærmeste er å tenke på at energi i drivstoffet&batteriet gjøres om til mekanisk energi. Et annet eksempel: Alle som lytter til AC/DC kan huske at lyden inn i øret fra musikken deres gir mye energi i kroppen, som bare må omformes til bevegelse i leddene.

Hva er Kilowattimer?

Kilowattimer forteller hvor mye energi som er laget eller forbrukt. Forkortelsene kWh og kWt betyr det samme, hvor "h" står for "hour" og "t" står for "time". For en bil så tilsvarer det kilometertelleren. 

kWh kWt på SpeedometerPå kilometertelleren kan man se hvor langt bilen har gått totalt, eller siden sist (som en trippteller). Slik er det også med solenergianlegg hvor man kan se på produksjonen fra nå av og bakover. 

Ekstrainfo til fysikkglade: Ja - her kan dere rynke litt på nesa over sammenlikningen. Tripptelleren viser hvor langt bilen har gått (og har forbrukt energi). Solcellepaneler derimot skaper ren energi. Batteriet og drivstofftanken er kanskje en minst like god illustrasjon. Man kan vende på forklaringen å si at "Med et solcelleanlegg så fyller man opp tanken/batteriet, og måleren går alltid oppover." 

Tips til proffkunder: Avanserte oppfølgingssystemer kan også gi prognose for energiproduksjonen som kommer, på samme måte som en navigator kan spå om når man kommer til reisemålet. Slik fungerer Smart Nærstrøm.

Hva betyr sikringen for solenergianlegget?

Sikringen er som fartsgrensa for veien. For en vei er det vurdert hva som er forsvarlig hastighet, med tanke på all trafikken, sikkerheten og ikke bare på den enkelte bilen.

Slike vurderinger gjøres også for solenergianlegg. Når fagfolk monterer solenergianlegget så gjøres alltid en rekke vurderinger. Det gjelder både bygg- og elektroteknisk sikkerhet. 

Sikring på SpeedometerHusk: På samme måte som alle skal ha sertifikat og holde seg til fartsgrensen på veien, så gjelder det at alle som monterer skal ha fagutdanning og forholde seg til normene for bygg og elektro. Uten unntak. De som ikke bruker fagfolk tar selv på seg ansvaret for alle risikosituasjoner, både for seg selv og for de neste som skal eie og bo i bygget.

Maksfarten for veien kan her sammenliknes med den maksimale strømmen som tillates levert fra inverteren. 

Ekstrainfo til fysikkglade: Dere har rett - her har vi strengt tatt overforenklet.

Hvordan blandes solstrøm med nettstrøm?

Solstrøm og nettstrøm blandes på samme måte som både batterier og drivstoff brukes i en hybridbil.  Bygget er koplet til både solenergianlegget og til strømnettet.

Tenk på at elektrisk strøm strømmer rundt i bygget slik som vann strømmer rundt i rør. Når det strømmer inn energi fra solenergianlegget så strømmer det mindre energi inn fra nettet.

Nettilkopling på Speedometer

Kan solstrøm og nettstrøm fungere sammen?

Ja - det fungerer. I hybridbiler kan fremdriften komme fra forbrenningsmotoren, fra elektromotoren eller fra begge. Slik er det også med solenergianlegg på bygg - energien kan komme fra nettet og anlegget, begge kilder samtidig eller fra bare en av dem. 

Nettenergi på SpeedometerMed et solenergi fra solcellepaneler så brukes så mye som mulig av solstrømmen først, og deretter trekker bygget strøm fra nettet.

Kan solstrøm leveres til nettet?

Ja. Strømmen kan gå i revers. På en dag hvor det er mye sol og med lite forbruk av strøm i bygget så leveres strøm fra bygget og inn i nettet. Vi kaller det at bygget går i pluss.

Tilbakelevert energi på SpeedometerNår strømmen leveres inn i nettet så er det som om strømmåleren settes i revers. I stedet for å telle hvor mye strøm som kjøpes fra nettet så selger bygget strøm til nettet. 

Kan det bli feil i solenergianlegget?

Ja, det kan oppstå feil. Feil oppstår i alle tekniske anlegg og inkludert i solenergianlegg. Nå er det slik at inverteren overvåker seg selv og anlegget kontinuerlig. Når feil oppstår blir det en alarm og da må eieren ta aksjon. 

Feilmelding på SpeedometerSlike feilmeldinger skal alltid vurderes. Ofte er det "warning" som ikke er veldig viktig, men noen ganger kan viktige feil ha oppstått. Eksempel på viktige feil er skader på anlegget hvor bygg- eller elektroinstallasjonen kan skape følgefeil.

Anlegget skal følges opp - og heldigvis er gode anlegg lite utsatt for feil. Mitt eget hjemme-anlegg har produsert feilfritt og uten stopp siden januar 2013.

For næringseiendommer er det også lovkrav (internkontrollforskriften) som gjør at både eier og leier må følge opp. Les mer om oppfølging her.

Hva kan skje hvis anlegget ikke følges opp? 

Hvis ikke anlegget følges opp kan man miste energiproduksjon, og enda verre er at risiko-situasjoner blir ikke tatt tak i. Solenergianlegg er en teknisk installasjon på bygg. For alle slike anlegg gjelder det samme: Eier og evt. leier er pliktig til å følge opp. 

Ettersyn på SpeedometerViktige forebyggende aksjoner er

  • Kun kjøpe anlegg fra fagfolk
  • Bruke godkjente komponenter fra anerkjente leverandører
  • Montert av fagfolk
  • Overvåke og ha ettersyn

Solenergianlegg er et tiltak for bærekraft, det skal ikke være til skade for verken mennesker eller materiell. Les her om brannsikkerhet og solenergi.

Hva gjør solenergi med energiverden?

Solenergi forandrer energibransjen på en helt ny måte. Solenergianlegg er kommet for fullt de siste årene. For den etablerte energibransjen så er solenergi noe nytt ettersom energien også produseres ute hos sluttkunden i stedet for bare i kraftverkene.

Nesten alt i energibransjen og alle lover og regler er bygget opp rundt at kraftverk er store og sentraliserte, mens forbrukerne er mindre og spredte. Nå er det svært mye som må endres for å tilpasses solenergi-teknologien.

Rock på SpeedometerSolenergi rocker energiverden og mottoet "shaken not stirred" fra James Bond-filmene er en god illustrasjon. Her kan du høre en podcast om tema.

Ekstratips, de de som har lest hele artikkelen til hit: Radio Rock er bra for oss som liker slik musikk. De kvinnelige platepraterne på Radio Rock er de aller beste å lytte til, menn som er alene i studio er også bra. Unngå de sendinger hvor platepraterne er flere gubber sammen.

 

Her er andre blogger som kan være interessante:

Hvor havner solenergien - En forklaring i 6 trinn

Les hvor mye solenergi du kan få fra taket 

Lær mer: Alt du behøver å vite