«Hvor mye solenergi kan jeg få fra taket» er gjerne et av de første spørsmålene en solenergi-pioner stiller seg. Her er en tommelfinger-regel og beregning som kan hjelpe når man vurderer flate tak.

Det er 3 spørsmål som må besvares for å gjøre en forenklet beregning. 

 Hvor mye solenergi

Eksempel - Slik gjøres beregningen:

Spørsmål

Eksempel på svar

Pass på

Hvor stort er taket

1000 m2

Gå inn for eksempel på kart.finn.no eller maps.google.com. Her finner du hjelpemidler for å se arealet.

Også på www.soleliten.no finner man en beregning.

Hvor mye areal er lett å bygge på

70%

Skygger fra installasjoner på tak skal man helst unngå.

Gesimser gir skygger. Man må også ha en avstand til gesims for å unngå sterk vindbelastning.

Oppstikk, sluk og brannskiller tar arealer.

 

700 m2

70 % av 1000 m2: Det arealet som gjenstår å bygge på er her 700 m2.

 

350 solpaneler

Som oftest monteres solcellepanelene i et øst/vest-stativ. Hvert solcellepanel krever da ca. 2 m2 av taket. For å finne antallet solcellepaneler som kan monteres på taket er det å dele arealet på 2.

 

108,5 kWp

Solcellepanel-effekten man kan montere på taket avhenger av hvilke paneler man velger. Typiske paneler som selges til næringsbygg i dag har effektstørrelse Høyeffektive paneler på 360Wp er relativt dyre – men de gir en høyere produksjon per kvadratmeter. I dette eksempel er paneler som hver er 310 Wp benyttet. Total effekt er 310 Wp x 350 paneler.

Hvor mye sol treffer taket, og hvor blir til energi?

810 kWh/kWp

Beregningen av hvor mye energi man kan få fra et tak avhenger av hvor i landet man er, landskap og bygninger rundt, og hvordan installasjonen er utført. Her er det benyttet en spesifikk ytelse på 810 kWh/kWp, som et eksempel på et flatt tak i østlandsområdet.

Solenergi per år

87 885 kWh/år

Montert effekt og spesifikk ytelse multipliseres for å finne energiproduksjonen, 108,5 x 810. Tallet er et grovestimat, men gir en pekepinn på hva man kan oppnå.

Kostnad for anlegget


1,1 MNOK


Merk – denne kostnaden er basert på tall fra Rapporten – Solcellesystemer og sol i systemet – av Multiconsult og Asplan Viak mars 2018. Denne rapporten estimerer kostnaden for et solcelleanlegg på næringsbygg til mellom 10-14 kr/Wp. I eksemplet er 10 kr/Wp brukt: 108 500Wp*10 kr/Wp. (ex. moms)

Les mer om rapporten her.

Kostnad per kvadratmeter

1 085 per m2 takflate

1 550 per m2 solcelleanlegg

For 1000 kvadratmeter tak vil dette anlegget ha en kostnad på 1085 kr per kvadratmeter takflate

Når solcelleanlegget dekker 700 kvadratmeter av taket vil dette ha en kvadratmeterpris på 1550 kr.

Hva påvirker kostnaden

Taket

Sted

Elektrisk anlegg

Utstyr

Hindringer på taket som sluk og ventilasjon påvirker prosjektering og bygging. Flate tak med god plass er de enkleste. Ofte trenger man taksikring, trappetårn, stillas og kran.

Lokale forhold som snølast og vindlast er viktig å ta hensyn til. Høye bygg er mer utsatt for vind.

Noen bygg må oppgradere elektrisk anlegg. 

Det finnes mange typer paneler, vekselrettere og monteringssystemer i alle prisklasser. Paneler med høyest ytelse og fra solide leverandører koster mer.

Kontakt FUSen, så kan vi hjelpe til med å finne riktig løsning for deg.

 


I dette eksemplet ser man at et tak på 1000 m2 i østlandsområdet vil gi ca. 88 000 kWh per år. Her har man et startpunkt for å gjøre sine vurderinger. Husk at beregningen er forenklet, og hvert prosjekt bør beregnes hver for seg hvis man krever et presist svar.