EBsolcellerMonteres-6053-lavoppl-067492-edited

Denne artikkelen er fra 2018. Her kan du lese en oppdatert beregning 2021.

Er et solcelleanlegg egentlig en lønnsom investering? Ja, mener Multiconsult og Asplan Viak i en ny rapport fra 2018. Investeringen kan tas på lignende betingelser som andre langsiktige investeringer i infrastruktur og bygg.

Det er mange faktorer som spiller inn, og dersom man ikke har erfaring med solenergi fra før kan det være vanskelig å vurdere alle faktorene.

I mars 2018 ble rapporten «Solcellesystemer og sol i systemet» sluppet. Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult og Asplan Viak og gir en 88-siders oppdatering på markedet internasjonalt og i Norge.

Rapporten gir eksempler på lønnsomhetsberegning for solcelleanlegg: For privatbolig er internrenten beregnet til 5,44%, og for næringsbygg 5,88%.

OPPDATERTE TALL FOR 2020 ER HER

Altså er forventet avkastning på å investere i solenergi mye bedre enn å sette penger i banken. Det er også lav risiko siden solcelleanlegget vil produsere strøm fremover i mange titalls år.

Les også: Solceller - det er ikke så avansert

La oss se litt på betingelsene som Multiconsult og Asplan Viak har brukt i sin eksempelberegning for næringsbygg:

Betingelse

Solenergirapporten 2018

Mine kommentarer

Størrelse og type anlegg

500 kWp på flatt tak

500 kWp vil være typisk for et relativt stort næringsbygg. Næringsprosjekter ligger vanligvis i området 50-1000 kWp.

Årlig produksjon

850 kWh/kWp

Noe høyt anslag. Mulig å oppnå på Sørlandet, men for mesteparten av landet er nok dette i overkant optimistisk.

Systemkostnad

12 kr/Wp eksl mva.

Varierer med systemstørrelse og avhengig av mange faktorer, men for et næringsanlegg er dette realistisk.

Årlig degradering

0,2%

Det er erfaringstall fra store moderne anlegg i Norge. (Oppdatert tall).

Drift og vedlikehold

0,5% av systemkostnad i årlig drift og vedlikehold

Tilsvarer 30 000 kr/år for anlegget på 500 kWp. Se for øvrig tjenester fra FUSen.

Bytte av inverter

Halvveis i anleggets levetid

Dette har vi enda lite erfaring med, dagens invertere er av høy kvalitet og prisen blir lavere for hvert år.

Strømpris

Spotpris 25 øre/kWh

I 2017 var gjennomsnittsprisen i Sørøst-Norge 28 øre/kWh, og høyere i andre deler av landet.

Nettleie, avgifter etc

35 øre/kWh

Noe optimistisk, men dette varierer fra bedrift til bedrift alt etter forbruksprofil og nettselskapets betingelser. Med elavgift og energiledd i nettleie er typisk minimumsverdi ca 20 øre/kWh om sommeren.

Egenforbruk

100% eller avtale om salg til samme pris som innkjøp

Anlegg bør designes for å eksportere under 20% av strømmen. (80-100% egenforbruk). Men det kan være vanskelig å designe et anlegg med 100% egenforbruk. Fordelaktige kjøpsavtaler for strøm fra næringskunder er ikke tilgjengelig fra energiselskap i Norge foreløpig.

Elsertifikater

10 øre/kWh i 15 år

Realistisk estimat, men dette kan variere mye i forhold til hva som skjer politisk og med markedet for elsertifikater.

Støtte fra Enova

0%

I utgangspunktet er det ingen støtte til næringsbygg.

Inflasjon

2,5%

Norges Bank senker i 2018 inflasjonsmålet til 2,0%.

Levetid

30 år

I praksis vil solcelleanlegget vare lengre, men det er naturlig å sette en grense for økonomiske utregninger på 30 år.

Alt i alt syntes jeg at betingelsene som er brukt i rapporten er realistiske.

Internrenten for solcelleanlegg på 5,88 % stemmer overens med beregninger vi og våre kunder har gjort for lignende anlegg. Renten er altså absolutt god nok til å kunne argumentere for en slik investering. Solcelleanlegget leverer strøm hvert eneste år fremover og betingelsene som er tatt i forhold til strømpris og andre alternativkostnader i analysen er nok heller på den konservative siden når vi ser noen tiår frem.

I tillegg til den økonomiske gevinsten får man både miljømessig gevinst for bedriften og en styrket merkevare. Ansatte som jobber i bedrifter som produserer sin egen energi er stolte av dette, og ser at det nytter å gjøre en forskjell.

Ønsker du å lese mer om solenergi? Sjekk også: Alt du trenger vite om solcellepaneler og solenergi for næringsbygg og offentlige bygg 

Last ned gratis sjekkliste:
Hva bør du tenke på når du skal
investere i et solcelleanlegg til næringsbygg?