Det korte svaret: Ja, som oftest! Men det er mange faktorer som spiller inn, og som det kan være vanskelig å vurdere. Her får du et eksempel på beregning av lønnsomheten. 

I en rapport fra 2018 ga Multiconsult og Asplan Viak en grundig oppdatering på markedet for solcelleanlegg internasjonalt og i Norge. Les rapporten «Solcellesystemer og sol i systemet» her.

Rapporten ga også eksempler på lønnsomhetsberegning, der internrenten for privatbolig var beregnet til 5,44%, og til  5,88% for næringsbygg. Vi skal se nærmere på denne beregningen om et øyeblikk.

De kommende beregningseksemplene er basert på forhold fra 2018. Interessert i utviklingen? Her kan du lese oppdaterte tall for 2020, og her finner du en oppdatert beregning for 2021.

Beregning av anleggets lønnsomhet for næringsbygg

La oss se på betingelsene som Multiconsult og Asplan Viak brukte i sin eksempelberegning for næringsbygg:

EBsolcellerMonteres-6053-lavoppl-067492-edited

Betingelse

Solenergirapporten 2018

VÅRE kommentarer

Størrelse og type anlegg

500 kWp på flatt tak

500 kWp vil være typisk for et relativt stort næringsbygg. Næringsprosjekter ligger vanligvis i området 50–1000 kWp.

Årlig produksjon

850 kWh/kWp

Noe høyt anslag. Mulig å oppnå på Sørlandet, men for mesteparten av landet er nok dette i overkant optimistisk.

Systemkostnad

12 kr/Wp ekskl. mva.

Varierer med systemstørrelse og avhengig av mange faktorer, men for et næringsanlegg er dette realistisk.

Årlig degradering

0,2%

Det er erfaringstall fra store moderne anlegg i Norge. (Oppdatert tall).

Drift og vedlikehold

0,5% av systemkostnad i årlig drift og vedlikehold

Tilsvarer 30 000 kr/år for anlegget på 500 kWp. Her kan du for øvrig se våre tjenester.

Bytte av vekselretter

Halvveis i anleggets levetid

Dette har vi fortsatt lite erfaring med. Dagens vekselrettere er av høy kvalitet, og prisen blir lavere for hvert år.

Strømpris

Spotpris 25 øre/kWh

I 2017 var gjennomsnittsprisen i Sørøst-Norge 28 øre/kWh, og høyere i andre deler av landet.

Nettleie, avgifter etc

35 øre/kWh

Noe optimistisk, men dette varierer fra bedrift til bedrift alt etter forbruksprofil og nettselskapets betingelser. Med elavgift og energiledd i nettleie er typisk minimumsverdi ca. 20 øre/kWh om sommeren.

Egenforbruk

100% eller avtale om salg til samme pris som innkjøp

Anlegg bør designes for å eksportere under 20% av strømmen. (80–100% egenforbruk). Men det kan være vanskelig å designe et anlegg med 100% egenforbruk. Fordelaktige kjøpsavtaler for strøm fra næringskunder er ikke tilgjengelig fra energiselskap i Norge foreløpig.

Elsertifikater

10 øre/kWh i 15 år

Realistisk estimat, men dette kan variere mye i forhold til hva som skjer politisk og med markedet for elsertifikater.

Støtte fra Enova

0%

I utgangspunktet er det ingen støtte til næringsbygg.

Inflasjon

2,5%

Norges Bank senket i 2018 inflasjonsmålet til 2,0%.

Levetid

30 år

I praksis vil solcelleanlegget vare lenger, men det er naturlig å sette en grense for økonomiske utregninger på 30 år.

 

Kort fortalt: Forventet avkastning på å investere i solenergi er bedre enn å sette penger i banken. Det er også lav risiko, siden solcelleanlegget vil produsere strøm i mange tiår fremover.

Betingelsene som er brukt iMulticonsult og Asplan Viaks rapport, stemmer godt overens med beregninger vi og våre kunder har gjort for lignende anlegg. Internrenten for solcelleanlegg på 5,88% er absolutt god nok til å kunne argumentere for en slik investering. Solcelleanlegget leverer strøm hvert eneste år fremover.

Les også: Solceller - det er ikke så avansert

I tillegg til den økonomiske gevinsten, får du både miljømessig gevinst for bedriften og en styrket merkevare. Ansatte som jobber i bedrifter som produserer sin egen energi, er stolte av og ser at det nytter å gjøre en forskjell.

Er du fortsatt nysgjerrig? Her finner du alt du trenger vite om solcellepaneler og solenergi for næringsbygg og offentlige bygg 

Last ned gratis sjekkliste:
Hva bør du tenke på når du skal
investere i et solcelleanlegg til næringsbygg?