Fasade UNIL-776027-edited

Jeg er ofte i kontakt med folk som lurer på hvordan man kan bygge fremtidsrettede bygg og samtidig tjene penger på det.

Solcelleteknologien har utviklet seg mye, og prisene er nå på et nivå der solceller begynner å bli et konkurransedyktig alternativ for energiproduksjon, til og med på våre nordlige breddegrader.

Sammen med andre verdier som solcelleanlegget tilfører gir dette ofte en sterk kalkyle for bygging av solcelleanlegg på ulike næringsbygg.

 
  For eiendomsutviklere, det offentlige og selskaper som eier og drifter egne bygg er det på tide å starte med solcelleanlegg på tak og fasader.

Bygninger med solceller har en grønn profil

Det mange som setter pris på at bygget har en grønn profil, særlig dem som jobber i bygget selv. For eiendomsutviklere som ønsker å skille seg ut er det derfor smart å bygge solkraftverk på bygget for å tiltrekke seg attraktive kunder som ser etter lokaler med miljøprofil. Vår kunde for prosjektet Solsmaragden i Drammen uttalte i til Dagens Næringsliv i november 2017 at «all oppmerksomheten vi har fått for dette bygget, har mer enn betalt ned investeringen» (Pål Skjeggestad, Glitre Energi). Bla Entra, Snøhetta og Skanska har forstått mulighetene her, og startet Powerhouse-alliansen. Flere store offentlige aktører har gjort tilsvarende, og vil bygge 50 forbildeprosjekter gjennom det tiårige programmet Futurebuilt.

Les mer: Alt du trenger vite om solcellepaneler og solenergi for næringsbygg og offentlige bygg  

De som ikke tenker på solenergi kan bli hengende etter

De som administrerer og bygger eiendommer i dag og ikke ser på muligheten for bruk av solenergi risikerer å bli hengende etter. Våre erfaringer er at de som først har investert i sol, er fornøyde med det og kommer igjen med nye prosjekter. Jeg har lenge ment at innen de neste tiårene kommer det til å bli standard med solceller på både tak og vegg av alle typer bygg.

Nybyggene som utmerker seg gjør bruk av solenergi. Flere av prosjektene vi har vært med på har vunnet anerkjennelse med priser, som Arkitekturprisen 2017 til Ulsholtveien 31 og Grønn byggalianses utmerkelse til prosjektet Basen i Bergen.

Montering av solcellepaneler på vegg og tak på Ulsholtveien 91

Solceller gir også en direkte og forutsigbar økonomisk gevinst i form av energiproduksjon. Solforholdene i store deler av Norge er faktisk bedre enn i deler av Tyskland. Strømmen som produseres kan brukes direkte i bygget, og energien produseres når den trengs og der den trengs – når folk er på jobb. Det er ikke et fasitsvar på hvor stort og hvilken type anlegg som passer til alle bygg, dette finner man ut av i dialog mellom kunde og leverandør. Strømmen som produseres av solcellepanelene gjennom levetiden betaler ned investeringen, til bedre rente enn du kan få i banken. På den andre siden går strømkostnadene stadig opp. Å investere i sol er på mange måter som å inngå en avtale om «fastpris på strøm» for mange tiår fremover.

Ikke så lang nedbetalingstid som du tror

Mange jeg snakker med spør om nedbetalingstiden på solceller og har hørt at denne er svært lang. Dette er til en stor grad en myte, og er basert på priser og informasjon som er utdatert. Realiteten er at mange anlegg i dag har en nedbetalingstid lavere enn 15 år. Tiden avhenger av typen anlegg og hva slags betingelser man legger til grunn. De korteste nedbetalingstidene får man på store tak med få hindringer og gode solforhold. Den faktiske levetiden på anlegget er faktisk mye lengre enn nedbetalingstiden, så man sitter mest sannsynlig igjen med gratis strøm i mange tiår fremover. Solcelleanleggene vil i mange tilfeller til å ha like lang levetid som byggene de står på. Slik sett «taper man» solenergi hvert eneste år man venter med å investere.

Det er altså ingen grunn til å vente med å ta byggene over i solenergiens tidsalder. De som venter for lenge havner bakpå og mister både verdifulle kunder, inspirerte ansatte og tusenvis av miljøvennlige kilowattimer.

Last ned gratis brosjyre om Solenergi FUSen