«Hvor mye solenergi kan jeg få fra taket» er gjerne et av de første spørsmålene en solenergi-pioner stiller seg.

I denne bloggen er en tommelfinger-regel og beregning som kan hjelpe når man vurderer flate tak. Du kan HER laste ned en SJEKK SELV guide som viser beregning og finansiering av solenergianlegg.

<Oppdaterte tall 2022, obs: kostnadsnivåene øker og prisene kan være endret nå>

Det er 3 spørsmål som må besvares for å gjøre en forenklet beregning. 

 Hvor mye solenergi

Eksempel - Slik gjøres beregningen - Uforpliktende vurdert (!):

Spørsmål

Eksempel på svar

Pass på

Hvor stort er taket

5 000 m2

Gå inn for eksempel på kart.finn.no eller maps.google.com. Her finner du hjelpemidler for å se arealet.

Også på www.soleliten.no finner man en beregning.

Hvor mye areal er lett å bygge på

70%

Skygger fra installasjoner på tak skal man helst unngå.

Gesimser gir skygger. Man må også ha en avstand til gesims for å unngå sterk vindbelastning.

Oppstikk, sluk og brannskiller tar arealer.

Her er link til tak med mange solcellepaneler på forskjellige seksjoner og deler av byggene. Der får man et inntrykk av dimensjoner og utnyttelsesgrad:

 

3 500 m2

70 % av 5 000 m2: Det arealet som gjenstår å bygge på er her 3 500 m2.

 

1 750 solpaneler

Som oftest monteres solcellepanelene i et øst/vest-stativ. Hvert solcellepanel krever da ca. 2 m2 av taket. For å finne antallet solcellepaneler som kan monteres på taket er det å dele arealet på 2.

 

656 kWp

Solcellepanel-effekten man kan montere på taket avhenger av hvilke paneler man velger. Typiske paneler som selges til næringsbygg i dag har effektstørrelse fra 340 Wp og oppover. Høyeffektive paneler på relativt dyre – men de gir en høyere produksjon per kvadratmeter.

I dette eksempel er paneler som hver er 375 Wp benyttet. Total effekt er 3 Wp x 1 750 paneler.

Hvor mye sol treffer taket, og hvor blir til energi?

750 kWh/kWp

Beregningen av hvor mye energi man kan få fra et tak avhenger av hvor i landet man er, landskap og bygninger rundt, og hvordan installasjonen er utført.

Beregningen her baserer seg på solcellepaneler som er montert flatt i en pyramideform. Her er et eksempel på et slik bygg.

Her er det benyttet en spesifikk ytelse på 750 kWh/kWp, som et eksempel på et vanlig flatt tak i østlandsområdet. På steder med lite snø der det høyere og vi har sett verdier på opp til 850 kWh/kWp.

Hvis man skal beregne for Vestlandet (eks. Bergen) er 650-700 kWh/kWp et utgangspunkt, og i Trøndelag (eks. Trondheim) kan 650 kWh/kWp benyttes. 

De beste stedene har litt mer, og er det skygger fra omgivelser eller oppbygg på tak så er det mindre. Snømengden i området påvirker også, og snøfattige områder kan ha mer mens snørike kan ha mindre ytelse.

Pass på: Det hender at noen forteller om veldig høye produksjonstall. Da må man passe på at tallen er realistiske for det sted man er og slik man har planlagt å montere. 

Solenergi per år

492 000 kWh/år

Montert effekt og spesifikk ytelse multipliseres for å finne energiproduksjonen, 656 x 750. Tallet er et grovestimat, men gir en pekepinn på hva man kan oppnå.

Kostnad for anlegget


4,5 til 5,5 Mill

Kostnadene varierer i forhold til bygget. Her er et grovanslag. Tilknytningen av anlegget til bygget (AC-tilkoplingen) varierer og det kan også trekke kostnadene lengere oppover. Spesielt i eldre bygg. Med 1 250 kroner per m2 blir kostnaden ca 4,4 mill.

Kostnad per kvadratmeter

880 kr per m2 takflate

1 250 kr per m2 solcelleanlegg

For 5 000 kvadratmeter tak vil dette anlegget i eksemplet ha en kostnad på 880 kr per kvadratmeter takflate.

Når solcelleanlegget dekker 3 500 kvadratmeter av taket vil arealet til anlegget ha en kvadratmeterpris på ca. 1 450 kr.

Husk: Kompliserte bygg, bygg i tettbygd område/by, små tak og fasader koster mer.

Investerings-kostnad per kilowattime for solstrøm

34 øre per kWh

Beregningen er:

  • Investering: 5 Mill
  • Energiproduksjon: 492 000 kWt/år
  • Driftstid: 30 år
  • Pris per kilowattime: 26 øre/kWt  (5 000 000/(492 000*30)=0,34)

Husk: Energien som leveres fra solen koster ingenting, men man skal forvente å ha et normalt ettersyn på tak og utstyr underveis.

Kostnadene for ettersyn varierer naturlig nok med anlegget. Noe av elektronikken skal man forvente å bytte i løpet av de 30 år. Totalt sett så er reinvesteringer og driftskostnader, over 30 år, ofte estimert til 20-30 % av investeringen, mens problemanlegg kan koste mye mer.

Husk alltid: Kvaliteten i prosjekteringen og byggingen bestemmer driftskostnadene.

Husk også å sammenlikne med riktig pris når man vurderer kostnadene. Kostnaden for solenergi må sammenliknes med strømpris+avgifter+nettleie. Les mer i denne bloggen.

Hva påvirker kostnaden

Taket

Sted

Elektrisk anlegg

Utstyr

Hindringer på taket som sluk og ventilasjon påvirker prosjektering og bygging. Flate tak med god plass er de enkleste. Normalt trenger man taksikring, trappetårn, stillas og kran.

Lokale forhold som snølast og vindlast er viktig å ta hensyn til. Høye bygg er mer utsatt for vind.

Noen bygg må oppgradere elektrisk anlegg. 

Det finnes mange typer paneler, vekselrettere og monteringssystemer i alle prisklasser. Paneler med høyest ytelse og fra solide leverandører koster gjerne mer.

Kontakt FUSen, så kan vi hjelpe til med å finne riktig løsning for deg.

I dette eksemplet ser man at et tak på 5 000 m2 i østlandsområdet vil gi ca. 450 000 kWh per år. Her har man et startpunkt for å gjøre sine vurderinger.

Husk at beregningen er forenklet, og hvert prosjekt bør beregnes hver for seg hvis man krever et presist svar.  

Skal du i gang og vil ha et Startskudd? Les her for å få tips om Startskudd for bærekraft.