Når man betaler strømregningen så inngår flere deler. Da er det lurt å kjenne til hva som er levert og å forstå innholdet. De viktigste delene av regningen er

  •  Strøm og strømpriser 
  •  Nettleie
  •  Avgifter
  •  Moms

En av fordelene med solenergianlegg er at alle fire delene av strømregningen blir mindre, og du unngår også økningene.

I 2020 har mange fokusert på at strømprisen har vært lav, men allikevel er det slik at strømkostnadene er høye. Les denne bloggen så ser du totalbildet bedre.

I 2018-2019 fordelte prisen for en kilowattime seg slik, inkludert moms.

 Fordelingen av Strømregningen

Med solenergi fra solceller på tak eller fasader er du din egen strømprodusent - Du slipper unna. Husk: Kortreist elektrisk energi leveres rett inn i bygget, og gode solenergi anlegg har en levetid som er like lang som eiendommen. Les 5 grunner til å velge solceller

Slik kutter et solenergianlegg strøm-kostnadene dine.

Med solceller på taket eller i fasaden så sparer du på alle fire delene av strømregningen, fordi du kjøper mindre strøm fra nettet.

1 Kutt hvor mye strøm du må kjøpe:

Regningen for selve strømmen er lavere fordi du kjøper mindre strøm. Her er sammenhengen enkel og grei. For hver kilowattime, kWh, som du produserer og forbruker selv så reduseres strømkostnadene. I 2018 var sommeren god med mye sol, og vi så at strømprisen var også høy. Alle med solenergianlegg sparte ekstra på strømregningen, og fikk godt betalt. En varm og tørr sommer gjorde at vannkraften var ekstra dyr. Slike somre kommer det flere av, og det er godt å vite at solenergi er ekstra lønnsom og bidrar ekstra godt i tørrår.

 

2 Kutt nettleien:

Nettleien er både en betaling for å få fraktet strømmen fra kraftverket og til eiendommen din, og en betaling for at du er tilknyttet nettet. Nettleien varierer mellom de forskjellige deler av landet. Det gunstige er at nettleien er avhengig av hvor mye strøm du kjøper fra nettet. Når du produserer egen solenergi så reduseres nettleien for hver eneste kWh.

 

3 Kutt strøm-avgiftene:

Avgiftene kommer på toppen av nettleien og strømmen som du betaler for. Avgiftene inneholder flere deler, og du sparer på alle. Elavgiften er på 15,8 øre, og i tillegg er avgiften til Enova 1 øre. Alle disse avgiftene unngår du med solenergianlegg.

 

4 Kutt merverdiavgift (moms) på strøm:

Momsen er 25% på toppen av alle de andre linjene på strømregningen. Solenergien du har produsert til deg selv er ikke en del av strømregningen, og derfor behøver du ikke betale moms.

Obs: Noen av kraft- og nettselskapene har også fastbeløp og fastledd i sine regninger, og slike faste kostnader påvirkes ikke. For å bli kvitt slike kostnader må man kople seg fra nettet.

Solenergi er lønnsomt

 

Prisen på strøm har økt siden 2012

Prisen har steget med omkring 31% fra 2012 til 2019, som er 4% økning for hvert år. Tallene i figuren er fra Statistisk Sentralbyrå, SSB.

Strømpriser12-20

I figuren vises hvordan prisen for strømmen har steget. Fra år til år varierer strømprisen.

I 2dre kvartal i 2020 var det et Korona-år og mye snø i fjellet. Derfor gikk forbruket ned samtidig som vannkraft-produksjonen var høy. Selv i dette spesielle kvartalet var de totale strømkostnadene høyere enn i noen av de andre kvartaler.

Nettleien har økt. Og i tillegg så forventer nå NVE at den kommer til å øke.

Forbruksavgiften var i 2012 på 11,4 øre. I 2020 er den 16,1 øre. Avgiften er bestemt av politikken og derfor ikke så lett å spå. Hvis noen mener at avgiftene kommer til å falle brått så vil vi gjerne høre hvor den informasjonen kommer fra.

Moms i Norge er på 25%. Ingenting tyder på at den kommer til å bli endret på kort sikt.

Prisene på strøm går opp

Fremtiden er vanskelig å spå og det er umulig å være sikker. I Kraftbransjen er det derfor mange dyktige personer som jobber hardt med å finne ut hva som er den mest sannsynlige utviklingen. Vi kan lære av å lese deres vurderinger. Noe av det som kommer til å bestemme utviklingen er kjent, og derfor kan man gjøre vurderinger.

Strømprisen: Statnett har laget scenario for utviklingen i strømprisen. De som ønsker å sette seg godt inn i scenariene kan finne de på nettet. For de neste 20 år viser scenariene en utvikling som varierer mellom +40% og -30%. Frem til 2025 skal prisene bli høyere og deretter skal vindkraftutbygging gjøre prisene lavere.

Nettleien: Investeringene i nettet øker. Her diskuteres det investeringer mellom 100-150 milliarder i stamnettet, og i tillegg investeringer i lokale nett. Alle kostnadene i nettet skal betales gjennom nettleien. Hos NVE forventes det at nettleien kommer til å øke med 30% på kort sikt.

Avgiftene på strøm: Det er vanskelig å tro at avgifter går ned.

Moms: Ingenting tyder på at moms skal reduseres.

I sum, for de fire delene – Så er konklusjonen vår at det er mye mer sannsynlig at strømprisen er stigende enn fallende. Fra år til år vil det være variasjoner (For eksempel ved tørre eller våte år for vannkraften), men trenden nå er opp-opp-opp-opp, på alle de fire delene av strømregningen.

Med et solenergianlegg 

  •  Har du kortreist og ren energi fra eget tak
  •  Strømmen fra taket og fasaden leveres i årevis. Solenergianlegg fra FUSen har lang levetid og varer lenge.
  •  Du kutter og sparer på alle de fire delene av strømregningen
  •  Du unngår at prisen øker.

Les hvor mye solenergi du kan få fra taket 

Lær mer: Alt du behøver å vite