Strømprisen: Statnett har laget scenario for utviklingen i strømprisen. De som ønsker å sette seg godt inn i scenariene kan finne de på nettet. For de neste 20 år viser scenariene en utvikling som varierer mellom +40% og -30%.