Når man betaler strømregningen så inngår flere deler. Da er det lurt å kjenne til hva som er levert og å forstå innholdet. De viktigste delene av regningen er

  •  Strøm og strømpriser 
  •  Nettleie
  •  Avgifter
  •  Moms

En av fordelene med solenergianlegg er at alle fire delene av strømregningen blir mindre, og du unngår også økningene.

Les denne bloggen så ser du totalbildet bedre (oppdatert 2022).

I 2019-2022 fordelte prisen for en kilowattime seg slik, inkludert moms.

 Strømregningen-1

Med solenergi fra solceller på tak eller fasader er du din egen strømprodusent - Du slipper unna. Husk: Kortreist elektrisk energi leveres rett inn i bygget, og gode solenergi anlegg har en levetid som er like lang som eiendommen. Les 5 grunner til å velge solceller

få Lavere strømregning med solceller

Med solceller på taket eller i fasaden så sparer du på alle fire delene av strømregningen, fordi du kjøper mindre strøm fra nettet og du får inntektene fra salg til nettet.

1 Kutt hvor mye strøm du må kjøpe:

Regningen for selve strømmen er lavere fordi du kjøper mindre strøm. Her er sammenhengen enkel og grei. For hver kilowattime, kWh, som du produserer og forbruker selv så reduseres strømkostnadene. I 2018 var sommeren god med mye sol, og vi så at strømprisen var også høy. Alle med solenergianlegg sparte ekstra på strømregningen, og fikk godt betalt. En varm og tørr sommer gjorde at vannkraften var ekstra dyr. Slike somre kommer det flere av, og det er godt å vite at solenergi er ekstra lønnsom og bidrar ekstra godt i tørrår. 

 

2 Kutt nettleien:

Nettleien er både en betaling for å få fraktet strømmen fra kraftverket og til eiendommen din, og en betaling for at du er tilknyttet nettet. Nettleien varierer mellom de forskjellige deler av landet. Det gunstige er at nettleien er avhengig av hvor mye strøm du kjøper fra nettet. Når du produserer egen solenergi så reduseres nettleien for hver eneste kWh. Privatkunder og bedriftkunder har forskjellig nettleie, og den varierer over landet. Obs: I figuren vises tall fra SSB, for privatkunder. Detaljerte tall finnes på SSB sine websider.

 

3 Kutt strøm-avgiftene:

Avgiftene kommer på toppen av nettleien og strømmen som du betaler for. Avgiftene inneholder flere deler, og du sparer på alle. Elavgiften 2021 er på 16,69 øre, og i tillegg er avgiften til Enova 1 øre. Alle disse avgiftene unngår du med solenergianlegg.

 

4 Kutt merverdiavgift (moms) på strøm:

Momsen er 25% på toppen av alle de andre linjene på strømregningen. Solenergien du har produsert til deg selv er ikke en del av strømregningen, og derfor behøver du ikke betale moms.

Obs: Noen av kraft- og nettselskapene har også fastbeløp og fastledd i sine regninger, og slike faste kostnader påvirkes ikke. For å bli kvitt slike kostnader må man kople seg fra nettet.

Solenergi er lønnsomt

5 Selg strøm til nettet

Nærmest alle solenergianlegg selger til tider strøm til nettet. Det er også attraktivt. All strøm som selges til nettet får spotpris på strømmen. Verdien på strøm er høy nok til at det er lønnsomt å bygge for å selge til nettet.

I Norge bygger profesjonelle investorer nå ut bakkemonterte anlegg som skal levere 100% av solenergien til nettet. For de som bygger på tak og fasader er salget til nettet nærmest som en bonus å regne:

På de dager hvor bygget bruker all energien så sparer man på nettleie+strøm+avgifter.

På de dager hvor bygget ikke bruker all energien får man besparelsene (for den strømmen man ikke kjøper) pluss inntekter fra strømsalget. Som generell regel er det nå lønnsomt å bygge alt du kan, også for å selge den strøm du ikke kan bruke.

Strømpris-fordeling-tabell

Prisen på strøm stiger, fra 2002 til 2022

Prisen har steget fra 2002 til 2021, og også variert sterkt. Tallene i figuren er fra Statistisk Sentralbyrå, SSB.  

Strømpris 2012-2022K3v2

I figuren vises hvordan prisen for strømmen har steget. Fra år til år varierer strømprisen.

I 2dre kvartal i 2020 var det et Korona-år og mye snø i fjellet. Derfor gikk forbruket ned samtidig som vannkraft-produksjonen var høy. I 2021 første og andre kvartal var strømprisen mer lik prisen i perioden 2017 til 2019. Deretter har prisene økt kraftig. Stigende og ustabil strømpris er å forvente i fremtiden også.

Nettleien har økt. Og i tillegg så forventer nå NVE at den kommer til å øke. Obs: I tallene fra SSB vises nettleien i gjennomsnitt for privatkunder og nettleien vil variere med kundetype og avhenger av hvor i landet man bor. Næringsbygg har en annen nettleie enn boliger.

Forbruksavgiften var i 2012 på 11,4 øre. I 2021 er den 16,69 øre + 1 øre til Enova. Avgiften er bestemt av politikken og derfor ikke så lett å spå. 

Moms i Norge er på 25%. Ingenting tyder på at den kommer til å bli endret.

Prisen på strøm går opp

Fremtiden er vanskelig å spå og det er umulig å være sikker. I Kraftbransjen er det derfor mange dyktige personer som jobber hardt med å finne ut hva som er den mest sannsynlige utviklingen. Vi kan lære av å lese deres vurderinger. Noe av det som kommer til å bestemme utviklingen er kjent, og derfor kan man gjøre vurderinger.

Strømprisen: Statnett har laget scenario for utviklingen i strømprisen. De som ønsker å sette seg godt inn i scenariene kan finne de på nettet. For de neste 20 år viser scenariene en utvikling som varierer mellom +40% og -30%.

Frem til 2025 skal prisene bli høyere og deretter skal vindkraftutbygging gjøre prisene lavere, hvis vindkraften blir bygget. Sommeren 2021 oppgraderte Statnett sin prognose og forventer nå at det høyeste scenariet er mest sannsynlig.

Nettleien: Investeringene i nettet øker. Her diskuteres det investeringer mellom 100-150 milliarder i stamnettet, og i tillegg investeringer i lokale nett. Alle kostnadene i nettet skal betales gjennom nettleien. Hos NVE forventes det at nettleien kommer til å øke med 30% på kort sikt.

Avgiftene på strøm: Det er vanskelig å tro at avgifter går ned.

Moms: Ingenting tyder på at moms skal reduseres.

I sum, for de fire delene – Så er konklusjonen vår at det er mye mer sannsynlig at strømprisen er stigende enn fallende. Fra år til år vil det være variasjoner (For eksempel ved tørre eller våte år for vannkraften), men trenden nå er opp-opp-opp-opp, på alle de fire delene av strømregningen.

Med et solenergianlegg 

  •  Har du kortreist og ren energi fra eget tak
  •  Strømmen fra taket og fasaden leveres i årevis. Solenergianlegg fra FUSen har lang levetid og varer lenge.
  •  Du kutter og sparer på alle de fire delene av strømregningen
  •  Du unngår at prisen øker.

Les hvor mye solenergi du kan få fra taket 

Lær mer: Alt du behøver å vite