grønn_energi

Solcellepaneler er et tiltak for miljø og mot energikostnader

De stigende energikostnadene på næringseiendommer er blitt kartlagt. Konklusjon: Nå utgjør de 36% av alle felleskostnader. Det er konklusjonen i de 60 eiendommene som ble undersøkt av Newsec. 

Energikostnadene er også posten som økte mest i første halvår 2019. I gjennomsnitt, er energikostnadene i rapporten 141 kr/m2.

Alle som er brukere og eiere av næringseiendom ønsker å jobbe ned kostnadene, og skape merverdi av sine eiendommer. En av de som jobber med å skape slik merverdi er Newsec. Fra dem kommer Basalerapporten.

Når energikostnadene nå utgjør en så stor del, og i tillegg øker, så gir det bekymringer og også inspirasjon til å ta grep. Med inspirasjon kan man finne tiltak som bedrer situasjonen. En rekke tiltak er mulige, og noen eksempler er:

  • Redusere energiforbruk ved å endre adferd: Brukerne i bygget kan påvirkes slik at de blir mer bevisste på hva som bruker energi, og endre sine vaner. Utfordringen er å få til slike endringer i praksis.
  • Tekniske endringer i bygget: isolering, ventilasjon, vinduer og annet kan utbedres. Slike tiltak kan gi gode resultater når de gjøres riktig.
  • Produsere egen energi: Varmepumper og solenergi gir gode resultater.

Høye og økende energikostnader er en trend som forventes å fortsette. Husk at energikostnadene består av flere elementer, og ingen av dem kan forventes å synke.

I rapporten er det totale datagrunnlaget fra 60 eiendommer, med et samlet areal på 350 000 m2. Man har fra dette grunnlaget analysert seg fram til en representativ oversikt over kostnadene.
Konklusjonen er altså at energikostnadene er den største posten, og at mesteparten av økningene i felleskostnadene kan tilskrives energi.

For eiere og leiere som ønsker å gjennomføre et umiddelbart tiltak for å redusere kostnadene er solenergi et av de grep som kan tas. Solenergi har også den fordelen at bygget blir en del av det grønne skiftet og er en del av løsningen.

Solcellepanel og solenergianlegg med lang levetid er beste løsning

Fordelene er mange: Solenergi fra solcellepaneler er et tiltak som gir umiddelbare resultater på energikostnadene, og resultatene er både forutsigbare og lett målbare. Energien som leveres fra tak eller fasade er en energi som man ikke behøver å kjøpe fra nettet. Solens stråler leveres gratis, og solstrålene gir elektrisk energi.

For Eier er solenergi en investering som direkte reduserer strømkostnadene til bygget og øker verdsettelsen.

Verdien av strømmen fra solenergianlegget er (minst) like høy som kostnaden for strømmen fra nettet. Eiere som fordeler strømkostnadene til leiere, kan legge inn solenergien på leiekostnaden på samme måte som strøm som kjøpes fra nettet. Når leieinntekten øker så øker også verdien på eiendommen. 

For Leier er det en goodwill-effekt både hos de ansatte som jobber i bygget og overfor kunder og samarbeidspartnere.

Solcellepaneler og eiendommer er begge langsiktige investeringer. Solcellepaneler har en varig verdi ved å produsere ren og kortreist energi i mange år. Her kan du lese mer om hva du bør tenke på når du investerer

Husk: Gevinsten av å investere i solenergi anlegg vises på flere områder, i tillegg til økonomisk lønnsomhet.

Solenergianlegg med solcellepaneler er i dag en enkel investering og kan bygges raskt. Lønnsomheten kan være minst like god som selve bygget. 

Last ned gratis sjekkliste:
Hva bør du tenke på når du skal
investere i et solcelleanlegg til næringsbygg?

 

Last ned gratis brosjyre om Solenergi FUSen