Garantert: Alle som tenker igjennom erfaringene de har hatt med gjennomføring av bærekraft-tiltak, blir stolte av å gjennomføre. Det gjelder både de største og de minste prosjektene.

Alle vil være en del av løsningen, og ingen vil være en del av problemet.

Les videre for å få tips til hvordan du kan få i gang prosjekt hos dere.

 

ut av startgropa 

Husk at alle tiltak må komme seg ut av startgropa for å få fremdrift. Sånn er det også med alt som skal gjøres for å få bærekraftige bygg.

Solceller på tak og fasader er heldigvis gode tiltak som er gjennomførbare når man bare kommer i gang. Gode solenergianlegg varer lenge.

Her er et eksempel på kostnadene for å bygge på solenergianlegg på flate tak.

Det er frustrerende når et prosjekt med potensiale ikke har den framdriften man må ha for å gjennomføre. Alle tiltak for bærekraft haster, utviklingen går nå feil vei hver dag, og derfor må prosjektene komme seg ut av startgropa nå. Det haster og må jobbes nå, hilsen "Parisavtalens mor".

Noen ganger er det usikkerhet rundt gjennomførbarheten og kostnaden, eller problemer med kommunikasjonen.

Det er heldigvis gode grep man kan ta, for å dra i gang trege prosjekter og sørge for at de har en god framdrift og forløper uten problemer.

Start med Bærekraft - Solceller på tak og fasader

1: Trekk linjer fra solenergi-prosjektet til målet

Når bedriften prøver å nå sine egne klimamål eller bærekraft-prinsipper, kan man vise hvor mye grønn og bærekraftig energi hjelper bedriften med å nå disse målene.

Det er viktig å forstå at solenergi er en enkel vei å gå, for å fortsette og jobbe mot de bærekraft-målene. Moderne bedrifter har gjerne mål som er satt, både internt og eksternt.

Eksempel: Dette kan gjøres tydelig ved å lage en rapport om hvordan bedriften og bygget vil bidra om 1, 3 eller 10 år ifra nå.

Et kraftig verktøy er at du kan lage et utkast til en melding til alle ansatte og kunder som sier "slik tar vi ansvar for en bedre fremtid for alle." Skriv ut en slik melding, test meldingen mot noen ansatte eller kunder, og se an reaksjonen. 

Vi er ikke i tvil: Tiltak for bærekraft og solenergi er populære, og skaper positivitet både internt og utad. Alle vil være enige i at aksjonene ser bra ut, og ser hvor bra det er ut for selskapet å ha ren og kortreist energi.

Dette hjelper med å overbevise ledelsen i bedriften hvor positivt solenergi-prosjektet vil ta seg ut for dem, sett fra interne og fra eksterne kunder.

Solenergi fra tak og fasader har fordelene ved at solcellepanelene både skaper ren energi og at energien har økonomisk verdi. Det gjør at også økonomisjefen kan overbevises om at tiltaket er positivt for bedriften.

sales_presentations

Konkrete tall og lønnsomhetsanalyser vil alltid være mer overbevisende enn spådommer og gjetninger. Alle som vil få gjennomslag kan derfor sette opp en businesscase for anlegget.

Når den reelle verdiskapningen til anlegget er beregnet kan alle være med på beslutningen. Husk at anlegget varer i minst 30 år og at strømkostnadene stiger. 

I tillegg til å oppfylle bedriftens ønske om å utnytte ren energi, og å bli oppfattet som en moderne og framtidsrettet bedrift, er det viktig å få fram at solcelleanlegget gir en positiv effekt på bedriftens økonomi.

Derfor kan det være en ide å sette opp 2 individuelle rapporter, en som har fokus på hvordan bedriftens omdømme øker som følge av fokuset på ren og bærekraftig solenergi, og en med fokus på de økonomiske fordelene ved prosjektet. Profitt og publisitet er alltid en sterk kombinasjon.

 

2: slipp leverandørene til - de vil hjelpe

De seriøse solenergi-leverandørene i Norge er kompetente nok til å gjøre de vurderingene som kommer opp, jobbe godt sammen med sine kunder, og sørge for at en god løsning blir brukt.

Man er ikke avhengig av en kompleks anbudsforespørsel for finne ut hvilken leverandør som sier de vil være mest lønnsom og effektiv, hvordan prosjektet skal utføres og avgjøre hvem som skal utføre utbyggingen.

En løsning som er den beste for bygget og sluttbruker kan gjerne utvikles i et samspill mellom bestiller og leverandør. I hverdagen i bedriften kan det også være vrient å få aksept til å sette av tid og penger til forhåndsutredninger og lage anbudskonkurranser. Heldigvis er det mulig å gå mere rett på.

 

3: FÅ INN FORSLAG OG TA ET VALG om solenergi

De som blir valgt til å gi tilbud om å gjennomføre utbyggingen er ofte den beste ressursen for kunnskap om hvordan solcelleanlegget bør bygges. Dette er menneskene med den praktiske kunnskapen og erfaringen som trengs for å finne den beste løsningen på prosjektet.

Istedenfor å bruke dyre konsulenter, eller at egne personer skal læres opp for å finne ut hvilke aktører som har mest å tilby, er det enkleste å få inn noen forskjellige forslag til prosjektet ifra seriøse leverandører, for så å velge imellom dem.

Da vil dine egne ressurser, innad i bedriften, bli frigjort ifra denne prosessen og kan brukes på egne ting, samtidig som at aktørene tvinges til å konkurrere imot hverandre, slik at kunden kan få presentert gode alternativer.

Pass på at de som inviteres til konkurransen er så seriøse at tilbudene dere oppfyller alle byggtekniske og elektrotekniske forskrifter uten at du selv må sjekke alt, og at leverandørene er solide nok til å kunne bistå i fremtiden.

Da unngår man få tilbud som frister på kort sikt men gir trøbbel på lang sikt. Solceller på flate tak, solceller på skrå tak, og solceller på fasader krever fagfolk.

Sjekk referanselisten og se om leverandøren har kunder som kommer tilbake flere ganger, fordi det er en god indikator på oppfølgingen og kvaliteten. På tjenester som www.proff.no finner man oversikt som viser om leverandøren har den økonomiske historikken i orden.

Den leverandøren som fokuserer på å levere anlegg som er liknende den løsningen du ønsker, vil ha de beste forutsetninger og erfaring på det som er viktig for ditt anlegg.

Viktig: Finn fram til en leverandør som har bygget gode anlegg tidligere, for solide kunder, og da er man på vei mot et godt anlegg som varer lenge. Sjekk gjerne med refaeransene.

Ved å få flere forslag til prosjektet er det også enklere å presentere det vinnende forslaget for en beslutningskomite. Det er enklere å få tillit hos ledelsen om at man tar den beste beslutningen når ledelsen har fått flere muligheter lagt ut foran seg. 

 

confident-young-man-making-presentation-team_1262-1776

Husk: Alle må starte

Hvis du bruker disse metodene for å legge fram en ide til bedriften, er du i en god posisjon for å vekke interesse siden grunnarbeidet allerede er gjort.

Dessverre er det slik at selv med en god start kan det kreves mye mer for å få gjennomført alt som skal gjøres i det grønne skiftet.

Da er det viktig å holde ut - vi må alle bidra maksimalt der vi er, fordi jobben med å skape en bærekraftig fremtid må gjøres. Jobben må gjøres - Det er ingen alternativer.

Metodene ovenfor er de rette. Vis at tiltak innen solenergi og bærekraft er bra for bedriften, få inn seriøse alternativer fra solide leverandører, og gjør et valg. Med en seriøs leverandør går det ikke ille, og husk at bærekraft-tiltak må gjennomføres - de kan ikke bli liggende å vente, bærekraft haster. 

Du gjør en god jobb ved å følge rådene her: Prosjektet har en mindre risiko og gir ledelsen muligheten til å velge den løsningen og leverandøren de stoler mest på. Da har prosjektet en høy sjanse for å bli gjennomført og lykkes, samtidig som at minst mulig tid & penger er oppbrukt på forhånd før prosjektet starter.

Gjennomføringen med den seriøse leverandøren som blir valgt blir bedre fordi de får bygget prosjektet med sin metode. Seriøse leverandører bruker gode solcellepaneler, invertere og monteringssystemer som de kjenner godt, og slipper å bli bundet til spesifikasjonskrav skapt av andre.

Alle de seriøse firma som monterer solenergianlegg ønsker å være stolte når jobben er gjort. 

Lykke til med å komme ut av startgropa - det er bare når man gjør noe at det skjer noe.

Vi er klare for å bygge gode solenergianlegg, på tak og fasader, som varer lenge!

Gutta-som-bygger-ren-energi

Her er andre blogger som kan være interessante:

Hvor havner solenergien - En forklaring i 6 trinn

Les hvor mye solenergi du kan få fra taket 

Lær mer: Alt du behøver å vite