Hvis du ønsker å investere i solceller lurer du sikkert på hvor lenge du kan regne med at solcellemodulene varer. Levetiden til solcellene er selvfølgelig sentralt for lønnsomheten, og du har jo lyst på et solcelleanlegg med minst mulig vedlikehold og bekymringer. 

Solcellepanel på tak som installeres korrekt av montør for maksimal levetid

Solcellepaneler har svært lang levetid

Solcellepaneler av silisium er de klart vanligste på markedet i dag. De består av glass, silisiumsskiver og noen tynne lag og ledere av ulike metaller. Du kan si at hele solcellemodulen er laget av stein, og den er også omtrent like sterk som stein!

Solcellemoduler produserer omtrent like mye energi per år igjennom hele levetiden. Effektiviteten reduseres faktisk så sakte at forskere som har jobbet med dette i mange år har store problemer med å måle det nøyaktig. Resultatene spriker, mange finner verdier på 0,5-0,6% reduksjon per år, og forskere fra Fraunhofer ISE i Tyskland mener det faktisk er så lavt at det ikke er noe man trenger å ta hensyn til i lønnsomhetsberegninger.

Norske målinger hos Institutt for Energiteknikk har vist så lave reduksjoner i effekt at det er vanskelig å måle. Fra 0,0% til -0,4% har vært observert, og da er verdiene så lave at det er vanskelig å gi eksakte svar. De analyser som er gjort på FUSen solenergianlegg viser at solcellene har et tap i størrelsesorden 0,1-0,2% per år. Resultatene er meget gode.

Alle seriøse produsenter av solcellemoduler gir garantier på at modulen produserer minst 80% av oppgitt effekt selv etter 25 år ute i vær og vind. Med en slik garanti er det naturlig å forvente at det i praksis er nærmere 100% enn 80%, særlig med moderne solcellemoduler med velutestet teknologi.

I praksis er ikke levetiden til solcellepanelene noe som kunder tenker over. Det er nesten umulig å merke noen forandring på solcellepanelene, siden forandringene i solinnstråling fra år til år er større enn forandringen i effektiviteten til solcellene.

Solceller på bygg vil oppleves som en del av bygningskroppen og ha like lang som for eksempel vinduene på bygget. Siden taktekking kan ha kortere levetid, er det imidlertid lurt å investere litt ekstra i taktekkingen hvis den er gammel for å slippe å demontere solcelleanlegget for å legge nytt tak.

Les også: Solceller - Det er ikke så avansert!

Forskere har funnet flere faktorer som bidrar til at solcellene kan bli dårligere over tid. Spenningsindusert korrosjon og annen degradering forårsaket av den høye spenningen i solcellestrengene forekommer, men kvalitetspaneler er vanligvis sikret mot slike effekter. Det kan også oppstå små sprekker i solcellene, som kan redusere effekten over tid. For å forsikre seg om å unngå dette må installatøren ta hensyn til lokale værforhold og velge paneler og stativer som er designet for å tåle lokale laster fra vind og snø.

Solcelleanlegg med maksimal levetid og kvalitet

Kvaliteten på solcellepaneler og andre komponenter som inngår i installasjonen varierer, og det er som alltid en fordel å velge en leverandør som garanterer god kvalitet. Det kan være lurt å spørre om hva slags hensyn som er tatt til lokale værforhold og særlig snølast. Dersom du bruker en erfaren leverandør er det ikke noe å bekymre seg for. Før du bestemmer deg, anbefaler vi at du leser vår guide "Alt du trenger å vite om solceller...".

Levetiden til solceller er veldig lang, de vil produsere nesten like bra som i dag om 40-50 år. Sannsynligvis er levetiden til solcellepanelene lengre enn andre komponenter i bygningen de monteres på. I lønnsomhetsberegninger kan man bruke like lang levetid som bygget solcellene er montert på eller eventuelt taktekkingen på bygget. Og, som alltid, lønner det seg å være kritisk når man kjøper inn, sørge for å kjøpe kvalitetsprodukter, og å søke råd fra erfarne fagfolk.

Last ned gratis sjekkliste:  Hva bør du tenke på når du skal investere i et solcelleanlegg til næringsbygg?