Du trenger ikke stor takflate for å investere i solcelleanlegg. Historien til ASKO Hedmark viser at paneler på fasaden faktisk produserer mer energi enn paneler på taket. 

Antallet solenergianlegg i Norge øker, særlig på næringsbygg med flate tak. Men visste du at solcellepaneler installert på fasaden fungerer svært godt under norske forhold?

En solrik, kald og typisk norsk vinterdag kan nemlig være drømmeforholdet for solcelleanlegg på fasaden: Disse panelene fungerer best med lav sol, siden solstrålene da treffer dem nesten vertikalt. Refleksjoner fra snø og bygninger i nærheten øker dessuten produksjonen betydelig.

Her kan du lese mer om hvordan solcellepaneler fungerer under norske forhold.

Suksess for fasadepaneler i Brumunddal

Et kombinert system med solcelleanlegg på både fasade og tak er også mulig. Det har ASKO Hedmark i Brumunddal installert, og resultatene er gode. Målinger viser faktisk at solcellepanelene på fasaden produserer mer energi årlig enn panelene på taket. 

ASKO Hedmark bygget anlegget sitt i to trinn i 2017 og 2018. Bygningen har totalt 7000 kvadratmeter tak og 770 kvadratmeter fasade. Den installerte effekten er 1,6 MWp. I 2024 utvides solcelleanlegget ytteligere.  

La oss ta en nærmere titt på forholdet mellom energi produsert av paneler på henholdsvis fasaden og taket til anlegget i Brumunddal.

Solceller som lager mye energi

2023: Verdifull vinterenergi fra solcellepanelene på fasaden

Grafen nedenfor viser hvordan produksjonen var månedlig for ASKO Hedmark i 2023. Resultatene er soleklare:

 

Månedlig produksjon per m2 graf-1

Vi ser at solcellene på taket yter best på sommeren, når solen er på sitt høyeste. I vinterhalvåret er solen på sitt laveste og det er ofte mye snø på takene, da er det solcellene i fasadene som yter mest. Grafen viser at månedlig energiproduksjon per m2 er mye høyere for fasaden i det kalde vinterhalvåret. Om vinteren koster strømmen mest, og derfor er energien fra fasaden ekstra verdifull.

La oss se på totalproduksjonen per m2 i hele 2023. Hvis vi deler mellom sommer- og vinterhalvåret, ser vi at fasadeanlegget produserte mest:

Produksjon per m2 2023-1

Produksjon per m2 for fasadeanlegget i 2023 var vesentlig høyere enn produksjon per m2 for takanlegget i 2023.

Årlig produksjon er høyest i fasaden

Ser vi på den årlige solproduksjonen på ASKO Hedmark, så ser vi at fasaden produserer mest per m2. Det er store variasjoner fra måned til måned, dette jevner seg noe ut gjennom året, men det er fremdeles noe variasjon fra år til år. Været er varierende og snøen har betydning. Snø gjør at taket produserer mindre, samtidig som fasaden får refleksjoner og produserer mer.

Årlig produksjon per m2 2018-2023-1

 

Hva må du tenke på når du velger fasade?

Husk å tenke på himmelretningen: For at solen skal treffe fasadene godt om vinteren, er det best å velge fasader mot sør, sørøst eller sørvest. Anlegget på ASKO Hedmark står mot sørøst og sørvest. Hvis fasaden hadde vært direkte sørvendt, ville energiproduksjonen vært enda høyere.

Sjekk også at det ikke er skygge fra andre boliger eller trær, og at solen ikke går bak en ås eller et fjell. 

Området foran fasadene gir reflekser som bidrar til energiproduksjonen. Når flatene er åpne, gir det mest refleksjon. Om vinteren gir en snødekket flate kraftige refleksjoner, og innstrålingen øker tilsvarende. 

Ikke glem at byggtekniske krav er viktig når man prosjekterer og monterer solcelleanlegg, og spesielt når man skal ha et solcelleanlegg i fasaden. Forskriftene for glass i fasader må oppfylles. Det er ikke alle paneler og monteringsmetoder man kan bruke i fasade – bruk kun paneler som er testet for fasadebruk. Bildet under viser fagfolk som monterer gode anlegg som varer lenge.

 

Solceller monteres i fasade og er flott å se på

 

Som du ser: Solenergi på fasaden produserer ikke bare mye energi, det ser flott ut i tillegg!

Les mer om inspirasjon til fasadeanlegg og hvordan du kan redde verden på en vakker måte.

Les også om hva du må tenke på ved drift og vedlikehold av solcelleanlegg.