Målinger av energi fra solceller gir et spennende resultat. Solcellepaneler på fasaden til ASKO Hedmark produserer mest: Fasaden gir mer energi per kvadratmeter enn solcellepaneler montert på tak. (Oppdatert mars 2021, viser rekordproduksjonen i jan-feb 21)

Solceller som lager mye energi

Erfaringen her er at fasaden gir mest solenergi

Solcellepaneler i fasader er et område som er i utvikling. Nå er stadig flere solenergianlegg i drift i Norge og erfaringene er gode. Et eksempel er dette studiet av et kombinert system, med både fasade og tak hos ASKO Hedmark i Brumunddal. Resultatene viser hvor mye et kombinert system produserer av energi i løpet av et år. 

solenergi tak og fasade per måned i 2020.

ASKO Hedmark Månedlig 2020

  • I sommerhalvåret er solen på sitt høyeste og solcellene på taket yter mest
  • I vinterhalvåret er solen på sitt laveste og solcellene i fasadene yter mest

Grafen viser at månedlig energiproduksjon per m2 er mye høyere for fasade i det kalde vinterhalvåret. Om vinteren koster strømmen mest, og derfor er energien fra fasaden ekstra verdifull.

Rekord for fasaden i 2021, samtidig med høye strømpriser

2021 startet året med rekord i strømprisene. På det meste var strømprisen oppe i 3 kroner per kWt. Strømprisene har vært høye samtidig som produksjonen i fasaden har vært rekordhøy.

For ASKO Hedmark har fasaden vært ekstra lønnsom i januar og februar 2021 - produksjonen har vært rekordhøy. Når årene 2018 til 2021, for januar og februar, sammenliknes så er 2021 hele 23% høyere enn snittet og utrolige 46% høyere enn 2018. 

ASKO Hedmark fasade 2018-21

solenergi tak og fasade for hele året

Når vi måler totalproduksjonen per m2 i 2020, og deler mellom sommer- og vinterhalvåret, så kan vi se at fasadeanlegget er best.

ASKO Hedmark Energi 2020

  • Produksjonen per m2, sett over hele året, for fasadesystemet i 2020 var 8,8% høyere enn produksjon per m2 av takanlegget. 

  • I vinterhalvåret er fasadesystemet veldig bra. Produksjonen per m2 for fasade er 124% bedre enn taket i vintermånedene.

Alle tallene i denne bloggen er for ét år. Varisjonene fra år til år og fra måned til måned følges opp, og ettersom anlegget foreløpig er ungt behøves flere års historikk før variasjonene kartlegges i mer detalj.

hvorfor gir fasader mest energi?

Fasadeanlegg fungere best med lav sol, slik som vi har her i Norge om vinteren. Solstrålene treffer panelene nesten vertikal. Denne situasjonen i kombinasjon med lave temperaturer og mye refleksjoner fra snø og bygninger i nærheten øker produksjon betydelig.
En solrik kald vinterdag er det beste man kan tenke seg for solcelleanlegg på fasade.

Les også: fungerer solcellepaneler godt i Norge?

 

Hva må man passe på når man velger fasade?

Det er best å velge fasader mot sør, sørøst eller sørvest slik at solen treffer fasadene godt om vinteren. Det er også viktig å sjekke at det ikke er skygge fra andre boliger eller trær og at solen ikke går bak horisonten for å maksimere energiproduksjon. 

Området foran fasadene gir reflekser som bidrar til energiproduksjonen, når flatene er åpne gir det mest refleksjon. Om vinteren gir en snødekket flate kraftige refleksjoner, og innstrålingen øker tilsvarende. 

Legg merke til at anlegget på ASKO Hedmark står mot sørøst og sørvest. Hvis dette var en fasade som var direkte sørvendt ville energiproduksjonen vært enda høyere.

Byggtekniske krav er viktig når man prosjekterer og monterer solcelleanlegg, og spesielt når man skal ha et solcelleanlegg i fasaden. Forskriftene for glass i fasader skal oppfylles. Det er ikke alle paneler og monteringsmetoder man kan bruke i fasade, det er bl.a. viktig å bruke paneler som er testet for fasadebruk.

ASKO Hedmark avsjekk

Informasjon om solenergianlegget

Solenergianlegget hos ASKO Hedmark ble bygget i to trinn, i 2017 og i 2018. Totalt er utbyggingen på 7000 kvadratmeter tak og 770 kvadratmeter fasade. Den installerte effekten er 1,6 MWp. Les her om sammenhengen mellom kWp, kW og kWh. 

Solceller i fasaden gir ekstra energi

Så, ønsker du å installere et solcellesystem, men du har ingen eller ikke nok takflate? Ikke gi opp, solcellepaneler installert på fasade fungerer bedre enn du skulle tro. Bildet under viser fagfolk som monterer gode anlegg som varer lenge.

Husk: I tillegg til å produsere energi så er solenergifasader et flott syn.

Solceller monteres i fasade og er flott å se på


Mål var blant annet å installere så mye som mulig på fasade for å øke energiproduksjon i vinterhalvåret, når strømprisen er ekstra høy.

Andre artikler om solenergi i fasade:

Fasadeinspirasjon: https://blogg.fusen.no/inspirasjon-trebygg-med-solceller-i-fasaden

BIPV: https://blogg.fusen.no/hva-er-bipv-energiproduserende-vegger-og-tak-med-bygningsintegrerte-solceller

Hvordan redde verden på en vakker måte: https://blogg.fusen.no/bygningsintegrerte-solcellepaneler

Her kan du lese mer om hva man må tenke på ved drift og vedlikehold av solcelleanlegg: https://blogg.fusen.no/fdv-forvaltning-drift-vedlikehold-solceller-og-solenergianlegg