Page Title Here

Below is a list of all the blog posts you are posting that your
visitors might be interested in...

Forvaltning, drift og vedlikehold av solenergianlegg

Her er sjekklisten du trenger for å vedlikeholde solenergianlegget og få det til å vare lenge.

Et solcelleanlegg krever ikke mye, men du må ha ettersyn og forebygge eller rette opp feil. Husk: Hvis du ikke har en serviceavtale, må du selv følge godt med på anlegget. 

Les videre for å få en grundig gjennomgang av de seks viktigste punktene for forsvarlig og lønnsom drift av solenergianlegget.

1. Følg med på energiproduksjonen fra solcellene

Når du investerer i et solcelleanlegg, følger det med en vekselretter som konverterer likespenningen fra solenergien til vekselstrøm. De aller fleste vekselrettere leveres med en egen app. Her kan du lese av dagens produksjon og den månedlige gjennomsnittsproduksjonen, og du kan sammenligne status med fjoråret.

Hvis appen avgir varsler eller ikke viser energiproduksjonen, skal anlegget alltid kontrolleres. Det trenger ikke være dramatisk – det kan skyldes dårlig internettforbindelse, og uansett er variasjon i produksjonen normalt. Men det kan ha oppstått skader som vil utvikle seg og bli mer omfattende hvis du ikke tar grep raskt.

Fusen service-1

Det er greit å vite at energiproduksjonen varierer like mye som været og jevner seg ut over tid. Her ser du noen eksempler på normal variasjon i produksjonen:

 • Fra et år til det neste kan energiproduksjonen variere med opptil +/- 10%. I figuren nedenfor ser du variasjonen fra 2013–2018, og her er det +/- 6% hittil.
 • For én enkelt sommermåned (for eksempel juni i år til juni i fjor) kan variasjonen være på opptil +/- 20%.
 • I vintermånedene kan variasjonen være enda større. Heldigvis er forventet produksjon i vintermånedene liten, derfor påvirkes ikke resultatet for hele året i særlig stor grad.

Solenergi varierer fra år til år

2. Se etter feil på solcellepanelene

Solcelleanlegg er en robust teknologi. De har ingen bevegelige deler som må smøres, eller andre komponenter som slites ut. Skader kan likevel oppstå: Glass kan knuses, muligens fordi fugler slipper steiner. Snølast, ising, frost og fonn på tak kan også gi skader på rammer eller glass.

Det er stort sett enkelt å sjekke tilstanden: Er alle solcellepanelene som før? Ser rammene og stativene ut som de skal? Ligger det fremmedobjekter på panelene som kan redusere produksjonen eller gi varmgang i solcellepanelet? Slike fremmedobjekter kan være begroing, søppel og til og med fuglereir. Antallet solceller som skades, er heldigvis svært lavt i forhold til de mange tusen som er installert. Hvert år kontrollerer vi mange anlegg og paneler, og vår erfaring er at de aller fleste solcellepaneler er feilfrie år etter år.

Målinger i anlegg som FUSen har montert, viser at degraderingen av ytelsen fra solceller år for år er så lav som 0,1–0,2%. Så lav degradering er bedre enn vanlig, og bedre enn internasjonale målinger.

Solcellepaneler er knuselige

Hvis solcellepaneler monteres på grønne tak med Sedum, må vedlikeholdet følges opp.

Sedum gror på solcellepaneler

Når ting vokser og gror oppå solcellene, taper anlegget energi. Panelene kan dessuten skades. 

3. Kontroller taket rundt solenergianlegget

Et godt planlagt solenergianlegg bygget av fagfolk skal kunne vare like lenge som bygningen står. Hovedregelen er at behovet for vedlikehold på taket eller fasaden skal være som før anlegget kom. Solcellepaneler som er montert i stativer på tak, skal ikke kunne skade taket.

Likevel: Ettersyn på taket og fasaden er like viktig som før. Noen eksempler på ting du bør gjøre for å kontrollere solenergianleggets grenseflater til bygget, er å

 • undersøke om festepunkter på tak og fasader har fått skader
 • se etter og eventuelt fjerne begroing i overgangen mellom tak og stativer
 • kontrollere stativer som ligger fritt på taket, og sjekke at de ligger som før
 • forsikre at ingen anleggsdeler beveger seg fra år til år.

Når anlegget er montert på et tak hvor isolasjonen er myk, må du være ekstra nøye med inspeksjonen av begroing. Vann kan nemlig samle seg rundt stativet og gi gode vekstforhold. Mose og vekster som får utvikle seg, må fjernes raskt for at de ikke skal skade taktekkingen.

Inspeksjon av solceller og tak

Reparasjoner på tak med solcellepaneler krever en spesiell prosedyre. Solenergianlegg som er i drift og produserer energi må aldri frakobles uten at sikringene slås av først. Les også alltid gjennom sikkerhetsinstruksene før du kobler fra anlegget og begynner med reparasjoner.

Hvis du må flytte eller demontere solcellepaneler for å komme til på taket, bør du alltid kontakte selskapet som har installert anlegget. Ta kontakt før arbeidet starter, og følg instruksjonene når arbeidet gjøres.

Husk: Så fremt det er lys, og også ved skumring, er det høye spenninger på solcellepanelenedet høye spenninger i solcellepanelene. Ukyndig håndtering av høye spenninger kan medføre livsfare.


4. Sjekk at alle kabler og plugger til solcellepanelene er uten skader

Kablene beregnet på solenergianlegg skal ha god kvalitet. De tåler alt av sollys/UV-stråling, kan ligge i bakken og er dobbeltisolerte. Hvis fagfolk har montert dem, er risikoen liten for at det oppstår problemer. Faren er at noe kan skade kablene utenfra. Hvis de ligger i press mot skarpe kanter, kan isolasjonen skades. Sjekk kabelføringene, spesielt der kablene ligger stramt bøyd.

Kablene kan strekkes hvis deler av anlegget flytter på seg, som kan skje hvis snøen blir tung eller temperatursvingningene drar noe ut av stilling. Husk at temperaturen varierer mye i Norge: Variasjoner fra +50C i anlegget på en varm sommerdag og ned til -35C på en kald vinterdag er ikke uvanlig.

MC4-kontakt

Plugger og connectorer utviklet for solenergianlegg er robuste. Pluggene sitter godt fast, og det kreves spesialverktøy eller mye kraft for å få de fra hverandre. I tillegg er de vanntette. Under montering anbefaler vi at pluggene plasseres slik at de ikke risikerer å bli liggende i vann, som en ekstra sikkerhet. Ved inspeksjonen må du kontrollere at pluggene ikke har falt ned.

5. Følg med på vekselretteren

Vekselretteren er en avansert enhet som kombinerer kraftelektronikk og styring. Den er i praksis vedlikeholdsfri og krever kun tiltak hvis det oppstår feil.

Vekselretteren bør alltid være tilkoblet internett og kunne kommunisere ut. Når den er tilkoblet nettet, overvåkes den, slik at du får melding hvis noe feiler. I et anlegg uten overvåkning kan det ta mange måneder før en eventuell feil oppdages. Man bør forvente at en vekselretter må byttes ut løpet av anleggets levetid, og det er lurt å legge til rette for å oppdage feilen raskt når den skjer.

En vekselretter har en forventet driftstid på 10–20 år – den er med andre ord lang, men ikke like lang som solcellepanelenes levetid. Når vi lager et business case for anlegg med solceller, legger vi inn at alle vekselrettere byttes ut i løpet av en driftstid på 30 år. Dette skal ikke nødvendigvis forstås bokstavelig, siden man bare bytter dem ut ved behov.

Inverter skal ha lufting

Vekselretterne kan kobles til via plugger eller med kabel direkte inn. Kabler som går inn i vekselretterne, skal kun kontrolleres av fagfolk. Synlige plugger kan du kontrollere selv, men de skal ikke frakobles – det må du også overlate til fagfolk.

Enhetene er som oftest plassert på gulvet, i taket eller hengende på en vegg. Da kan det være fristende å legge ting oppå, men vekselretterne må få henge i fred og ha fritt rom rundt seg, Luftingen må også være god, siden ytelsen justeres ned hvis den blir for varm for å unngå overoppheting. Riktig montering og god lufting rundt er med andre ord viktig, særlig på de beste soldagene. 

6. Sørg for korrekt skilting i solenergianlegget

Solenergianlegg skal være forskriftsmessig skiltet for å sikre liv og helse og forhindre skader. Disse må du huske å skilte for:

 • brannvesenet, så de kan sikre liv og verdier på en god måte
 • alle som ferdes på bygget, spesielt de som sørger for drift og vedlikehold
 • elektromontører og andre som skal gjøre arbeider på elektrisk anlegg

Eksempler på viktige steder der du må huske å skilte ordentlig, er:

 • elektrohovedtavle
 • underfordelinger hvor vekselretteren er tilkoblet
 • adkomst til tak
 • ved brannmeldere og der brannvesenet skal møte

Personskader på grunn av solenergianlegg er unødvendig. Godt bygde anlegg er sikre både under normal drift, i feilsituasjoner og i ekstremsituasjoner som ved brann.

Må jeg vedlikeholde anlegget om vinteren?

Energiproduksjonen varierer med årstidene, og på vinteren er det lite eller ingen produksjon på anlegget. Det kan likevel være lurt å ta en titt for å se at alt er som det skal også vinterstid. Husk å ikke gå på panelene selv om du ikke ser dem!

Solcellepanel ligger under snø

Det lønner seg som regel ikke å måke vekk snøene for å få produsert energi. Årsaken er at i de mørkeste vintermånedene desember og januar er produksjonen på sitt laveste uansett om taket er dekket av snø eler ikke. Det er med andre ord lite energiproduksjon å vinne på å måke. Når snøen smelter, er panelene klare til å produsere mer og ren energi.

Hvis du ønsker deg solenergi om vinteren, bør vurdere paneler på fasaden

Hva er driftsutgiftene for solceller og solcellepanel?

Solen skinner gratis, og ingen av delene på anlegget trenger smøring, olje eller noe annet. I normal drift er det med andre ord ingen direkte driftskostnader for solceller. I et business case bør du likevel sette av midler i budsjettet til kostnader til overvåkning og eventuelle feil som oppstår. Et godt anlegg skal klare seg med 0,5–1% av investeringskosten som avsetning.

Husk at investeringskostnadene for solceller er sterkt redusert sammenliknet med tidligere. Prosentsatsen er dermed høyere enn før, selv om beløpene er i samme størrelse.

Driftsutgiftene blir lavest når anlegget med solcellepanelene, kablene, og vekselretterne bygges for å vedlikeholdes på en enkel måte. Gode komponenter fra kjente leverandører og erfarne personer som prosjekterer, er viktig for å unngå trøbbel med solceller. 

Færrest mulig komponenter og minst mulig elektronikk ute i anlegget er med på å holde servicekostnadene nede og ytelsen høy. Hvis det er mulig, bør du med andre ord unngå komponenter som optimizere og DC-brytere, som dessverre er kilder til problemer og usikkerhet snarere enn ytelse og sikkerhet.

Trenger jeg en serviceavtale for solenergianlegget?

En serviceavtale kan sikre god oppetid og kortest mulig tidsbruk når feil skal repareres. Det finnes avtaler på flere nivåer – fra en enkel fjernovervåkning og til energigarantier med inspeksjoner. 

En fagmessig overvåkning inneholder jevnlig kontroll av systemet, for å vite at det produserer optimalt. I tillegg kan du bli varslet dersom det er noe som virker uvanlig, for eksempel hvis to seksjoner av taket uten grunn produserer mer ulikt enn forventet. En premiumserviceavtale inneholder også visuell inspeksjon med IR-kamera for å se at alle cellene i solcellepanelet oppfører seg normalt.

Aria-Inverter-1

 

Her kan du laste ned en gratis sjekkliste: Hva bør du tenke på når du skal investere i et solcelleanlegg til næringsbygg?

Her finner du en gratis brosjyre om FUSen.

 

Tagger: Teknologi

Kvalitetssjef
Skrevet av Kvalitetssjef on Nov 12, 2019 12:00:00 AM

Siden du har lest denne artikkelen, kan du også like denne

Forventet levetid for solcellepaneler

Solcelleanleggets levetid er sentralt for lønnsomheten, og du vil naturligvis ha et anlegg med minst mulig bekymringer. Hva bør du vite om levetid og vedlikehold? 

Hva bør du tenke på når du skal investere i solenergi og solcellepanel?

Det er bra du er interessert i et solenergianlegg! Det er et smart, enkelt tiltak og kanskje det tiltaket som gir raskest miljøeffekt. 

Hva betyr kilowattpeak - kilowatt - kilowattime

Her er en innføring som gjør det enklere å forholde seg til fagspråket. Vi bruker en illustrasjon, som ikke blir 100% faglig presis, men forhåpentligvis er til hjelp.