Her er en guide til hva du må tenke på når du eier et solenergianlegg.

Et solcelleanlegg krever ikke mye, men man må ha et ettersyn og forebygge eller rette opp feil. Les igjennom her, så får du gode råd om hva som skal til for at anlegget skal vare lenge. 

Husk: Dersom du ikke har en serviceavtale må du selv følge godt med på anlegget. 

Følg med på energiproduksjon fra solceller

De aller fleste vekselrettere har en egen app som følger med. Her kan man lese av dagens produksjon, gjennomsnitt for måneden og sammenligne med fjoråret. Dersom det ser ut til å ikke være produksjon kan dette skyldes for eksempel at det er en dårlig internettforbindelse eller at inverter har sluttet å produsere.

Hvis man ikke får frem energiproduksjonen eller får alarmer fra inverteren så skal anlegget alltid kontrolleres. Det kan være oppstått skader som utvikler seg og blir mer omfattende over tid. 

Fusen service-1

Variasjoner i energiproduksjonen er normalt. Energiproduksjonen varierer like mye som været. Men når man ser over tid så jevnes det mer ut. En normal variasjon er:

 • Fra et år til det neste kan det være opptil +/- 10% variasjoner. I figuren nedenfor vises variasjon fra 2013-2018, og her er det +/- 6% hittil.
 • For en enkelt sommermåned (for eksempel juni dette år til juni forrige år) kan variasjonen være opptil +/- 20%
 • I vintermånedene kan variasjonen være enda større. Heldigvis er det slik at for vintermånedene er forventet produksjon liten, og derfor blir ikke resultatet for hele året så påvirket.

Solenergi varierer fra år til år

Se etter feil på solcellepanelet

Sjekk tilstanden: Er alle solcellepaneler som før? Er rammene og stativene som de skal? En slik enkel inspeksjon forteller mye om tilstanden. Hvert år kontrollerer vi mange anlegg og paneler og erfaringen er god. De aller-aller fleste solcellepaneler er feilfrie, år etter år.

Målinger i anlegg som FUSen har montert viser at degraderingen av ytelsen fra solceller, år-for-år er så lav som 0,1-0,2 %. Så lav degradering er bedre enn vanlig og bedre enn internasjonale målinger.

Solceller er en robust teknologi, har ingen bevegelige deler som må smøres, eller andre deler som slites ut. Skader kan allikevel oppstå. Solcellepaneler kan for eksempel få knust glasset. Årsaken er ikke alltid så lett å være helt sikker på, men mistanken er bl.a. at fugler slipper sten. Snølast, ising/frost og fonn på tak kan også gi skader på rammer eller glass.

Antallet solceller som skades er heldigvis svært lavt i forhold til de mange tusen som er installert. 

Solcellepaneler er knuselige

Se til at solcelleanlegget ditt ser bra ut. Legg merke til om det ligger fremmedobjekter på panelene, dette reduserer produksjonen og kan i enkelte tilfeller gi litt varmgang i solcellepanelet. Dette kan også være gjenstander som begroing, søppel og til og med fuglereir.

Hvis solcellepaneler monteres på grønne tak, med Sedum, må vedlikeholdet følges opp.

Sedum gror på solcellepaneler

Når det vokser oppå solcellene så taper man energi og det kan gi varig skade på panelene. 

Kontroller taket rundt solenergianlegget

Solcellepanel som er montert i stativer på tak skal ikke kunne skade taket. Solenergianlegg som er godt planlagt og bygget av fagfolk er en installasjon som skal vare like lenge som bygget står. Hovedregel: Behovet for vedlikehold på taket eller fasaden skal være som før, og skal endres så lite som mulig. 

Ettersyn på taket og fasaden er allikevel like viktig som før. Eksempler på ettersyn for solenergianleggets grenseflater til bygget er:

 • Kontroll av at festepunkter på tak og fasader ikke har fått skader.
 • Begroing i overgangen mellom tak og stativer sjekkes og eventuelt fjernes/spyles.
 • Stativer som ligger fritt på taket skal ha ballasten liggende på samme plass som før.
 • Ingen anleggs-deler skal bevege seg fra år-til-år

Når anlegget er montert på et tak hvor isolasjonen er myk skal man være ekstra påpasselig med inspeksjonen av begroing. Vann kan samle seg rundt stativet og gi gode forhold for vekster. Mose og vekster kan utvikle seg, og slikt skal fjernes i god tid før tekkingen på taket tar skade.

Inspeksjon av solceller og tak

Reparasjoner på tak med solcellepaneler, og da reparasjoner under solenergianlegg krever spesiell prosedyre. I solenergianlegg som er i drift og produserer energi må man aldri frakople, uten å slå av AC vern (slå av sikringene) først, og å lese igjennom sikkerhetsinstruksene.

Hvis solcellepaneler skal demonteres eller flyttes for å komme til for reparasjoner på tak så anbefaler vi å kontakte selskapet som har installert anlegget. Ta kontakt før arbeidet starter, og følg instruksjonene når arbeidet gjøres.

Husk: Så fremt det er lys, og også ved skumring, er det høye spenninger på solcellepanelene, og ukyndig håndtering av høye spenninger kan medføre livsfare.


Alle kabler og plugger til solcellepaneler skal være uten skader

Kablene til solenergianlegg skal alltid være av en kvalitet som tåler mye. De tåler alt av sollys/UV-stråling, kan ligge i bakken, og er dobbeltisolerte. Risikoen er derfor liten for at det blir problemer så fremt fagfolk har montert. Faren er at noe skader kablene utenfra. Hvis kablene er i press mot skarpe kanter kan isolasjonen skades. Sjekk kabelføringene og spesielt der hvor det er bend.

Strekk i kabel kan komme hvis noe av anlegget flytter på seg. Slikt kan for eksempel skje hvis snøen blir tung eller hvis temperatursvingningene drar noe ut av stilling. Husk at i Norge kan temperaturen variere mye. Det er ikke uvanlig variasjonen er fra +50C i anlegget på en varm sommerdag og ned til -35C på en kald vinterdag.

MC4-kontakt

Plugger og connectorer for solenergianlegg er robuste. Pluggene sitter godt fast, og det kreves spesialverktøy eller mye kraft for å få de fra hverandre. I tillegg er de vanntette. Når monteringen blir gjort anbefaler vi at man plasserer pluggene slik at de ikke risikerer å bli liggende i vann, som en ekstra sikkerhet. Ved inspeksjonen så sjekker og fikser man hvis noen har falt ned.

Kontroll av inverter

Inverter (vekselretter) er en avansert enhet med kraftelektronikk og styring. I praksis er det ikke vedlikehold på inverteren. Kun hvis det oppstår feil så må man gjøre noe. 

Anbefalt: Inverteren skal alltid være tilkoplet internett og kunne kommunisere ut. Når inverteren er tilkoplet internett så overvåkes den, og man får dermed melding hvis noe feiler. Invertere er forventet å ha en lang driftstid (10-20 år), dog ikke like lang som solcellepaneler. Når vi lager et business case for anlegg med solceller så legger vi inn at alle invertere byttes ut i løpet av den driftstid på 30 år. Ikke forstå dette slik at "alle byttes ut etter 15 år", fordi man  bytter bare ved behov.

Utfordringen er at feil oppstår uten varsel og i et anlegg uten overvåkning så kan det ta mange måneder før en feil oppdages. I løpet av anleggets levetid må man forvente at inverteren må byttes, og da kan man legge til rette for å oppdage feilen raskt når det skjer. 

Inverter skal ha lufting

Tilkoplingene til inverterne kan være via plugger eller med kabel direkte inn. De kabler som går inn i inverterne skal kun kontrolleres av fagfolk. De plugger som er synlige kan man se på for å kontrollere, men de skal ikke frakoples - kun av fagfolk.

Invertere er som oftest plassert på gulv/tak eller hengende på en vegg. For noen så er det da fristende å legge ting oppå. Esker, bokser og alt annet som blir lagt oppå skal alltid fjernes. Pass også på at det er fritt rom rundt inverteren slik at luftingen er god. Inverteren har en automatikk som justerer ned ytelsen hvis den blir for varm, for å unngå overoppheting. Så for å ha god ytelse på de beste soldagene skal inverteren ha riktig montering og riktig lufting rundt.

Kontroll av sikkerhet og skilting i solenergianlegg

Solenergianlegg skal være forskriftsmessig skiltet. Skiltingen er på plass for å sikre liv og helse og forhindre skader. 

 • Skilting for brannvesenet - så de kan sikre liv og verdier på en god måte
 • Skilting for alle som ferdes på bygget og spesielt for sikkerheten til de som gjør drift og vedlikehold.
 • Skilting for elektromontører og andre som skal gjøre arbeider på elektrisk anlegg

Viktige steder hvor det skiltes er for eksempel:

 • Elektro hovedtavle
 • Underfordelinger hvor inverter er tilkoplet
 • Adkomst til tak
 • Ved brannmeldere og/eller der hvor brannvesenet skal møte

Personskader på grunn av solenergianlegg er unødvendige. Godt bygde anlegg er sikre både i normal drift, i feilsituasjoner og i ekstremsituasjoner som ved brann.

Vinter og snø

På vinteren er det lite eller ingen produksjon på anlegget. Ta gjerne en titt for å se at alt er som det skal være også på vinteren, men husk: ikke gå på panelene selv om du ikke ser dem!

Solcellepanel ligger under snø

Når snøen smelter er panelet klart til å produsere mer og ren energi. For de fleste anlegg så lønner det seg ikke å måke for å få produsert energi. Årsaken er at i de mørkeste vintermånedene (desember, januar) er produksjonen på sitt laveste, selv uten snø på taket, og det er ikke så mye energiproduksjon å vinne.

De som ønsker solenergi om vinteren bør vurdere fasader. 

Hva er driftsutgiftene for solceller og solcellepanel

I normal drift så er det ingen direkte driftskostnader for solceller. Solen skinner gratis og ingen av delene behøver smøring, olje, eller noe annet. Uansett så skal man, i et business case, sette av i budsjettet slik at man kan dekke kostnader til overvåkning og eventuelle feil som oppstår. Et godt anlegg skal klare seg med 0,5-1% av investeringskosten som avsetning. PS: Husk at investeringskostnadene for solceller er sterkt redusert i forhold til tidligere, og derfor er prosentsatsen høyere nå enn før, selv om beløpene er i samme størrelse.

Driftsutgiftene blir lavest mulig når anlegget med solcellepanelene, kablene, og inverterne bygges for å vedlikeholdes på en enkel måte. Gode komponenter fra kjente leverandører og erfarne personer som prosjekterer er viktig for å unngå trøbbel med solceller. 

Færrest mulig komponenter og minst mulig elektronikk ute i anlegget er med på å holde servicekostnadene nede og ytelsen høy. Oppetiden i et anlegg med solcellepaneler er bedre når det er færrest mulig komponenter som kan feile. Derfor bør man unngå optimizere og DC brytere. Slike komponenter er installert med gode hensikter i mange anlegg, men er de dessverre kilder til problemer og usikkerhet i stedet for en kilde til ytelse og sikkerhet. Unngå slikt utstyr når det er mulig.

Serviceavtale for solenergianlegg

Serviceavtaler for solenergianlegg er en god måte for å sikre oppetid og kortest mulig tid til feil repareres. Avtalene finnes i flere nivåer, fra en enkel fjernovervåkning og til energigarantier med inspeksjoner. 

En fagmessig overvåkning inneholder jevnlig overvåkning av systemet for å vite at det produserer. I tillegg kan man blir varslet dersom det er noe som virker uvanlig, for eksempel to seksjoner av taket som uten grunn produserer som produserer mer forskjellig enn forventet. En premium serviceavtale inneholder også visuell inspeksjon med IR-kamera for å se at alle cellene i solcellepanelet oppfører seg normalt.

Aria-Inverter-1

 

Last ned gratis sjekkliste:
Hva bør du tenke på når du skal
investere i et solcelleanlegg til næringsbygg?

 

Last ned gratis brosjyre om Solenergi FUSen