Hvis du bygger solenergi inn i selve bygningen, kan du oppnå både ren energi og vakre fasader. Det er også enklere enn du antagelig tror – men noen ting bør du være klar over på forhånd.

Bygningsintegrerte solcellepaneler er en samlebetegnelse på løsninger der panelene integreres i selve bygget – for eksempel på glassfasader eller vegger. Du har kanskje hørt om bygningsintegrerte solcellepaneler under navnet building integrated photovoltaics, eller bare forkortelsen BIPV. Teknologien gjør det mulig å skape en bygning som produserer energi hele sin levetid. 

Hva bør du vite før du vurderer en BIPV-løsning? Her har vi samlet fem spørsmål det er lurt å stille seg – noen litt mindre selvinnlysende enn andre.

1. Hva har form, farge og design å si når jeg skal velge bygningsintegrerte solcellepaneler?

Når anlegget plasseres på fasaden, blir estetiske hensyn viktigere. Man kan få bygningsintegrerte solcellepaneler i mange forskjellige farger, former og teksturer. 

Les også: Fasaden kan produsere mer energi enn taket.

Noen ting bør man være klar over utover det rent estetiske: Mørke farger på panelene, særlig svart, grå eller mørkeblå, gir best energiproduksjon og lavest pris. Hvis det skal være farge på fasaden, kan resultatet ofte være at mindre lys kommer fram til solcellene. Det vil igjen føre til at arealvirkningsgraden faller.

Ønsker du for eksempel en rød fasade, kan så mye som 40–50 prosent av energien tapes, og virkningsgraden vil falle like mye: En virkningsgrad på 20 prosent for selve solcellen vil være redusert til 12 prosent når 40 prosent av energien tapes.

Selve designen spiller også en rolle for virkningsgraden. Man kan miste en del virkningsareal hvis størrelsen og formen på panelet ikke passer inn i fasaden. I teorien kan man fint tilpasse og optimalisere dimensjonene, mens det i praksis som regel er økonomien og estetikken som begrenser spillerommet. Bildet nedenfor viser et eksempel der glasstørrelsen og utseendet på bygget har blitt et kompromiss.

Arealer som mistes i BIPV

2. Finnes det eksempler på BIPV-løsninger i Norge?

Ja, det finnes flere gode eksempler! I Norge er det satt opp et titalls energiproduserende vegger. Bildet nedenfor viser kontorbygget Solsmaragden på Papirbredden i Drammen, som sto klart til bruk i 2016.

Solsmaragden i Drammen - et bygg med en BIPV fasade av grønne solcellemoduler Foto: www.fusen.no

Året etter var Brynseng skole i Oslo klar til å ta imot elever, med det som da var landets største innebygde solcellefasade.

Ta gjerne en titt på vår egen liste over solenergiprosjekter, som inneholder flere BIPV-bygninger. 

3. Hva får jeg igjen for å integrere solcellepaneler i fasaden?

Bygningsintegrerte solceller er som regel en takknemlig investering. For det første vil bygget i seg selv produsere energi. Energimengden bygget produserer, kan faktisk være større enn energiforbruket. På denne måten kan man oppnå status som nullenergi- eller nullslippsbygg.

Les også: Alt du trenger vite om solcellepaneler og solenergi for næringsbygg og offentlige bygg.

For det andre gir solcellefasader status som forbildeprosjekt innen energibruk, og fremmer miljøengasjementet til bedriftene og personene som jobber i bygget. Solcellefasader er den mest moderne formen for glassfasade og markerer byggets relevans som et foregangsbygg.

For det tredje erstatter solcellepaneler andre fasadematerialer og kostnaderne knyttet til det. 

For det fjerde får man en varig og vedlikeholdsfri fasade. Solcellemoduler er garantert å vare i 20–30 år, men i praksis er levetiden mye lengre.

4. Hva koster bygningsintegrerte solcellepaneler?

Energiproduserende fasader ligger prismessig i området man kan forvente for glassfasader, men variasjonen kan være stor: fra et par tusen kroner per kvadratmeter for de enkleste anleggene, og opp til over 10 000 kroner per kvadratmeter for fasader med spesielle krav til farge, dimensjoner, eller ambisjoner om ekstra høy energiproduksjon.

Hvis du involverer en kompetent leverandør på et tidlig tidspunkt, kan du spare millioner av kroner på å finne den beste løsningen for en større bygning. Du kan laste ned en gratis presentasjon fra Solenergidagen som blant annet gir deg informasjon om priser, slik at du kan danne deg et bilde av prisnivåene per kvadratmeter. Ingen priser er bindende, og hensikten er å illustrere hvilket prisnivå man kan forvente.

5. Hvordan går jeg fram?

Det aller beste tipset: Start tidlig med planleggingen av solcelleanlegget! Det er slik man oppnår god integrasjon av solenergielementer i bygg. Det er avgjørende at byggherre, arkitekt, totalentreprenør og leverandøren av de integrerte solcellene har en felles forståelse av hvordan bygget skal fremstå, og hva slags energiklassifisering man ønsker.

Det smarteste du kan gjøre, er med andre ord å involvere en kompetent leverandør av solceller for bygningsintegrasjon på et tidlig stadium. Da får du hjelp til å finne ut hva som er praktisk mulig, og hvordan du kan planlegge en kostnadseffektiv fasade.