BIPV står for Building Integrated Photovoltaics, på norsk bygningsintegrerte solceller. Det er en samlebetegnelse på løsninger der solcellepaneler blir en integrert del av byggene de monteres på, i stedet for å bare monteres på toppen av taket. Det kan omfatte både tak, vegger, glassfasader og andre deler av bygget.

Les også: Alt du trenger vite om solcellepaneler og solenergi for næringsbygg og offentlige bygg

Hva slags muligheter finnes med bygningsintegrerte solceller?

Bygningsintegrerte solceller egner seg spesielt godt for nye bygg, og gir muligheten for å bruke fasadematerialer og takmaterialer som produserer energi gjennom hele byggets levetid. Det finnes svært mange ulike variasjoner, man kan få mange ulike farger, overflater og former.

Mørke farger og særlig svart/grå/mørkeblå gir best energiproduksjon og lavest pris. Mange har kanskje hørt om Tesla sitt spennende produkt for solcelletak, og det finnes også andre som produserer dette.

I Norge er det blitt satt opp et titalls energiproduserende vegger, bla er Solsmaragden i Drammen (bildet under) og Brynseng skole i Oslo gode eksempler.

Når fasaden skal ha farge så kommer mindre lys fram til solcellene. Derfor blir arealvirkningsgraden lavere. Designet og fargevalget avgjør hvor mye virkningsgraden reduseres.

Hvis f.eks. man vil ha en rød fasade så kan så mye som 40-50% av energien tapes og virkningsgraden kan falle like mye. Eksempel: En virkningsgrad på 20% for selve solcellen vil være redusert til 12% når 40% av energien tapes.

Geometrien av fasadeglass og solceller påvirker det effektive areal som utnyttes for solceller. Her er et eksempel på at glasstørrelsen og utseendet på bygget blir et kompromi.

Arealer som mistes i BIPV

Man mister en del areal hvor solcellestørrelsen ikke passer inn. I teorien kan man optimalisere dimensjonene, og i praksis så vil økonomien og estetikken gi begrensningen. 

Mange andre prosjekter med BIPV kan ses i denne referanselisten.

Solsmaragden i Drammen - et bygg med en BIPV fasade av grønne solcellemoduler Foto: www.fusen.no

Hva er verdien av bygningsintegrerte solceller?

Solceller integrert i fasaden i bygg er et slags kinderegg, det gir flere verdier tilbake til dem som eier og bruker bygget. For det første produserer bygget i seg selv energi.

Energimengden bygget produserer kan faktisk være større enn energiforbruket, og slik kan man oppnå status som nullenergi- eller nullutslippsbygg.

For det andre gir solcellefasader en unik «status» og fremmer miljøengasjementet til bedriftene og personene som jobber i bygget. Solcellefasader er den mest moderne typen glassfasade, og markerer byggets relevans som et foregangsbygg.

For det tredje erstatter solcellepaneler andre fasadematerialer og kostnader tilknyttet dette. 

Ikke minst får man en varig og vedlikeholdsfri fasade – solcellemoduler er garantert å vare i 20-30 år, men praktisk levetid vil være mye lengre.

Hvordan går man fram for å bygge med BIPV?

God integrasjon av solenergielementer i bygg får man ved å starte tidlig med planleggingen av solcelleanlegget. Det er viktig at byggherre, arkitekt, totalentreprenør og leverandøren av de integrerte solcellene har en felles forståelse av hvordan bygget skal fremstå og hva slags energiklassifisering man ønsker.

Det er særlig sentralt å involvere en kompetent leverandør av solceller for bygningsintegrasjon (BIPV) på et tidlig stadium for å finne ut hva som er praktisk mulig og hvordan man kan planlegge for en kostnadseffektiv fasade.

Hva koster bygningsintegrerte solceller?

Energiproduserende fasader ligger prismessig i området man kan forvente for glassfasader, men variasjonen kan være stor. Prisen kan gå fra et par tusen kroner per kvadratmeter for de enkleste anleggene og opp til over ti tusen kroner per kvadratmeter for fasader med spesielle krav til farge, dimensjoner, eller ambisjoner om ekstra høy energiproduksjon.

Dersom en kompetent leverandør involveres tidlig, kan man for et større bygg spare millioner av kroner på å finne den beste løsningen.

I presentasjonen fra Solenergidagen er det også inkludert mer informasjon om priser, slik at man kan danne seg et bilde av prisnivåene per kvadratmeter. Ingen priser er bindende, og hensikten er å illustrere hvilket prisnivå man kan forvente.

Last ned gratis presentasjon fra Solenergidagen om BIPV