De med solcellepaneler på sine tak eller fasader fikk mye energi de første tre månedene i 2020. Ingen av årene fra 2015 til 2019 hadde mer solenergi i første kvartal. 

Solcellepaneler med ny rekord 

Solcellepanel-montering-i-sol

Været varierer – og i år var forholdene ekstra gode på Østlandet. Lite snø og gode solforhold på Østlandet har gitt mye energi hos de som har solceller.

I Norge er vi vant til å ha mye vær. Fra år til år kan været svinge mye, og heldigvis er det slik at de solenergianlegg som er bygget med kvalitet tåler været godt. Selv om det har vært lite snø og mye energiproduksjon på Østlandet så har andre regioner i Norge hatt helt annet vær. Erfaringen er at solenergianleggene tåler både stormer på Vestlandet og store snømengder i Innlandet og i Nord.

I Norge er det solmengden og snømengden som er med på å bestemme hvor mye energi som produseres om vinteren. Hvis det er snø på solcellepanelene så kommer ikke solstrålene fram og derfor blir det nærmest ingen energiproduksjon. Under tykke snølag kommer ikke sollyset inn. Nå er første kvartal av 2020 bak oss, og resultatene er klare.

Solcellepanel-i-snø-1

Her er resultatene fra et av de takmonterte solenergianleggene på Østlandet og 2020 står som det aller beste året.
kWh-i-Q1 
Januar til mars i 2020 har den høyeste solenergi-produksjonen som er målt. Legg også merke til den store variasjonen. I 2018 var det en snørik vinter, og derfor ble det produsert lite energi fra taket. Vinteren 2018 var det mest energi å hente fra solcellepaneler i fasadene. 

I slike snørike år som i 2018 er det så mye snø at bygg som er satt opp før år 2000, kan få problemer med snøvekten. Da kan man montere solenergianlegg med snøsmelting

Til sammenlikning produserer dette anlegget 10 ganger så mye energi på ét år, som i Q1 i 2020.

Solceller på flate tak og fasader er ren energi

Variasjonen mellom i produsert solenergi er stor, men allikevel kan vi se at solenergianlegget har bidratt positivt i første kvartal, i alle årene. Når tallene måned for måned studeres så kommer et mer detaljert bilde fram.

kWh-i-Q1-per-maned

Forskjellen mellom 2018 og 2020 viser de store variasjoner. Det er snømengden som er hovedforklaringen på forskjellene fra år til år.

I alle årene har solenergi fra solceller levert ren og kortreist energi til bygget. Det er godt å vite. I 2020 var det en rekord i produksjonen av energi, og rekorden kommer samtidig med at aksjer og andre investeringer har hatt høy risiko og store variasjoner. Man kan gjerne sammenlikne solenergi med andre investeringer.

Solenergi fra solcellepaneler er en langsiktig og sikker avkastning, mens andre investeringer kan variere mye mer.

Solceller-på-flate-tak

Solenergianlegg for tak og for fasader har også den styrken at investeringen ikke bare er god økonomi. Solenergi er bra for menneskene, for planeten, og for økonomien. Og i disse tider er det godt å vise til at alle tre områdene har glede av alle de solceller som installeres.

Gode solenergianlegg på tak og fasader skal vare lenge. Her kan du lese mer om den levetid som forventes for solcellepaneler

 

Tips for solenergi fra solcellepaneler

Her er andre blogger som kan være interessante:

5 grunner til å velge solceller

Les hvor mye solenergi du kan få fra taket 

Lær mer: Alt du behøver å vite