Har du et næringsbygg der snøen samler seg oppå taket? Du trenger ikke å måke – la solcellepanelene gjøre jobben for deg.

Solcellepaneler med Innos Weightwatcher snøsmelting

Hvis du har et næringsbygg der snøen samler seg på taket om vinteren, er det viktig å være klar over hvor stor snølast taket ditt tåler. Husk at store snølaster alltid må fjernes fra bygninger som er oppført før 2000.

Den gode nyheten er at solcellepanelene kan fjerne snøen fra taket ditt – og at det er enkelt! Samtidig produserer de ren energi resten av året og forbedrer energiklassifiseringen din. Hvorfor ikke legge solcellepaneler på taket som produserer kraft om våren, sommeren og høsten, og fungerer som varmekabler om vinteren?

Last ned webinar om snøsmelting med solceller

Citycon DownTown solceller snøsmelting

Unik teknologi for snøsmelting på tak med solcellepaneler

Innos AS har sammen med Fusen utviklet WeightWatcher, en teknologi som gjør at anlegget sender energi tilbake til solcellepanelene når du ønsker å smelte snø. WeightWatcher-teknologien er unik i verdenssammenheng og kan på sitt beste smelte 50 kilo snø per kvadratmeter på under et døgn. Her kan du se en video som viser WeightWatcher i sving.

Energibehovet for å smelte én kilo snø avhenger av avgitt varme fra omgivelsene, temperaturen i luften og snøens tilstand. Erfaringene med WeightWatcher er gode: Systemet har fungert gjennom flere sesonger, deriblant flere snørike vintre. Et anlegg på 1800m2 kan smelte bort 8–10 tonn snø i timen. Tenk deg hvor mye tid og krefter som skal til for å måke bort tilsvarende mengder!

Eldre bygninger tåler mindre snø

Er bygningen gammel? Husk at bygninger som ble oppført før år 2000, var dimensjonert for lave snølaster. Næringsbygg oppført før 1970 har en takdimensjonering som er så lav som 150 kg/m2, og da må du passe ekstra godt på.

I Oslo er kravet for tålt snølast på tak 350 kg/m2, mens Kristiansand har et snølastkrav på 400 kg/m2 og Tromsø på 600 kg/m2. Snømåking på tak er en vanskelig og dyr jobb med dagens timekostnader og krav til helse, miljø og sikkerhet. Med høyere klima blir snøfallene dessuten våtere og større på grunn av mer fordamping (overflatetemperaturen på jorden har økt med ca. 0,8℃ siden 1980, ifølge climate.nasa.gov).

Med andre ord: Snølast stiller høyere og høyere krav til bygningseierne – og i mange kommuner burde kravene vært økt uten at det er gjort. Et alternativ til å oppføre nye bygninger kan være å installere snøsmelteanlegg – som samtidig produserer egen solkraft – for å forlenge levetiden til eksiterende bygg. 

La taket måke seg selv med WeightWatcher

Genialt, ikke sant? Institutt for energiteknikk og Universitetet i Oslo har undersøkt og forsket på Innos Weightwatcher, og resultatene er gode. WeightWatcher kan i tillegg vise til flere år med driftserfaring og fornøyde kunder. Som vi pleier å si til kunder utenfor Norge når vi skal forklare løsningen: Snow removal is a no-brainer.

Her kan du laste ned en gratis presentasjon av WeightWatcher-konseptet.