Solcellepanelene lager strøm når det kommer lys. Men, hva skjer deretter? Hvor går strømmen? Her er en enkel og praktisk forklaring i 6 trinn.


Solenergianlegg lager strøm når det er lys.

Solenergianlegg oversikt

 

1 - Solenergien fanges opp i solcellepanelet og gir strøm

Det første som skjer er at solcellene fanger opp fotonene i lyset og gjør de om til elektrisk spenning. Når det er lys så produseres energi, og jo mer lys desto bedre. Siden solcellepanelene er montert av fagfolk varer anlegget i mange 10-år fremover.

Solcellepanel monteres av fagfolk - solenergi varer lenge

Når solcellepanelet har laget spenning så går energien videre til inverteren. Inverter kalles på norsk vekselretter, og de to ordene benyttes om hverandre.

2 - Inverteren / vekselretteren omformer solstrøm og spenning

Inverteren er tilkoblet både solcellepanelene og strømnettet i bygget. Oppgaven til invertere er å omforme strøm og spenning som kommer fra solcellepanelene slik at det passer til strømmen og spenningen i bygget. Likestrøm fra solcellepanelene blir til vekselstrøm ut på strømnettet i bygget.

Invertere på rekke og rad

I næringsbygg med solcellepaneler på tak eller fasader så settes flere invertere sammen. Alle 16 inverterne i dette bildet leverer ren solenergi rett inn i bygget.

3 - tilkoplingstavle for solenergianlegg

Etter at inverterne har omformet energien, leveres den inn i bygget og brukes. I enkle anlegg, som i hus, kan inverteren kobles til i et vanlig sikringsskap. I større anlegg så er installasjonen mer omfattende.

Invertertavle levert av proffer

Når solenergien er kommet inn i tavlen så er alt klart for å bruke energien.

4 - Forbruk av solenergi i bygg

Inne i bygget har energien mange muligheter. Elektrisk energi er den mest høyverdige energien og kan benyttes til alle formål. Lys, motorer, PC, kaffetrakter, varme, kjøling - og alle andre forbruk.

Solenergi og elektrisitet er høyverdig energi

Energiforbruket i bygget, solinnstrålingen og energiflyten mellom bygget og nettet varierer. Derfor skal alt måles. Den energien som kjøpes fra eller selges til strømnettet påvirker strømregningen.

5 - måling av solenergi og energiforbruk

Mellom strømnettet og bygget er det alltid en strømmåler. Den forteller hvor mye energi som til enhver tid går inn eller ut av bygget. I tillegg kan man ha flere målere for deler av bygget og for å få målt energiproduksjonen fra solcelleanlegget.

Måling av solenergi med presisjon

Strømnettet i bygget henger sammen med resten av strømnettet utenfor. Samfunnet er avhengig av pålitelig energiforsyning. I Norge har vi høy leveringssikkerhet på energi, ettersom energibransjen har stått på i mange 10-år. Solenergi er nå en del av energibransjen. 

6 - Solenergianlegg og strømnettet utenfor bygget

Strømmen fra solcellepanelene er noen ganger større enn forbruket i bygget. Det skjer for eksempel om sommeren, når mange er på ferie, og strømforbruk i bygget er lavt.

Nyt en sol-kaffe mens solcellepanelet jobber for deg

Når det er god sol og lite forbruk sendes overskuddsenergien inn i nettet. Man får betalt for strømmen som leveres, og det vil komme som en hyggelig Pluss på strømregningen. 

Kan eieren selge strøm til leietakere?

Ja, med et solenergianlegg så leveres strømmen til leietakerne, og de betaler. Konkret, så gjøres det ved å øke husleien. Økningen beregnes i forhold til hvor mye energi som produseres. 

Kan man selge solenergi tilbake til nettet?

Ja. Når solenergianlegget produserer mer strøm enn det forbrukes så selges strøm til nettet. Prisen er den samme som spotprisen på strøm i den timen. Oppgjøret kommer via din strømleverandør, og kommer i praksis som et fradrag på strømregningen. 

Er det et problem hvis man ikke utnytter all solenergien selv?

Det er verken et teknisk eller et økonomisk problem.  

Teknisk, så leveres solenergien inn i strømnettet uten problemer. Man behøver ikke å lagre i batterier. 

Økonomisk, så blir solenergien solgt til nettet. Prisen er lik spotprisen på strøm. Forskjellen mellom å bruke egen strøm og å selge strøm forklares mer i denne bloggen.

Solenergianlegg som varer lenge

Gode solenergianlegg på tak og fasader skal vare lenge. Her kan du lese mer om den levetid som forventes for solcellepaneler

 

Tips for solenergi fra solcellepaneler

Her er andre blogger som kan være interessante:

5 grunner til å velge solceller

Les hvor mye solenergi du kan få fra taket 

Lær mer: Alt du behøver å vite